Gids voor een veilige heropstart van de horeca - update 25 juli 2020

27
jul
2020

Volgens experten zullen we nog een tijd met het COVID-19-virus moeten leven. We moeten dan ook maatregelen blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden.

Deze gids beschrijft de noodzakelijke, minimale preventiemaatregelen om de contacten tussen horecaondernemers en hun klanten zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.

Die preventiemaatregelen kunnen aangevuld worden op sectoraal en/of ondernemingsniveau om maximaal rekening te houden met de specifieke context zodat de activiteiten in veilige omstandigheden opgestart kunnen worden. Ook andere passende maatregelen, die een gelijkwaardige bescherming bieden, kunnen worden genomen.

De gids biedt minimale richtlijnen aan horecaondernemers die hun activiteiten (gedeeltelijk) hebben moeten stopzetten, als voorbereiding op een veilige herneming van hun activiteiten. Horecaondernemers die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige maatregelen hebben genomen, kunnen deze gids gebruiken als verdere inspiratiebron.

Naast de preventiemaatregelen in deze gids is het ook aangeraden om het sectorprotocol van de horeca en de 'Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan' te raadplegen op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De inhoud van de 'Gids voor een veilige heropstart van de horeca' werd onder meer samengesteld uit informatie van de Economic Risk Management Group (ERMG) en de initiatieven van de horecasector (ontwerpprotocol heropstart Horeca) en de producenten (voorstel van gezamenlijke aanpak voor een veilige heropening van de horeca).

Deze tekst is tot stand gekomen na advies van de werkgroep belast met de voorbereiding van de exitstrategie (GEES).

Daarnaast hebben we een communicatiekit ontwikkeld. Die bevat een serie dragers waarmee restaurateurs en café-uitbaters hun klanten in of rond hun zaak en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, kunnen informeren.

Contactinformatie