Handelsgids FOD Economie - tips voor zelfstandigen en winkeliers om hun activiteiten veilig uit te oefenen - update 19 juli 2021

2
jul
2021

Update 19 juli 2021

Geen algemene mondmaskerplicht op markten en kermissen

Op de expliciete vraag van het gemeentebestuur Kortenberg paste de FOD Economie de Gids voor de opening van de handel aan. Meer bepaald op het vlak van de mondmaskerplicht voor markten en kermissen. De nieuwe bepaling, conform de bepalingen in het  Ministerieel Besluit 23 juni 2021 en de FAQ van het Crisiscentrum, luidt als volgt:

'Wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis een bezoekersaantal van meer dan 5.000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt, is het dragen van een mondmasker of alternatief in stof verplicht voor iedereen, vanaf 13 jaar, die ter plekke aanwezig is. In die omstandigheden is het ook nodig om een circulatieplan te ontwikkelen met eenrichtingsverkeer, met aparte in- en uitgangen tot de markt of kermis'

Zoals het gemeentebestuur eerder aangaf, geldt er dus geen algemene mondmaskerplicht op kermissen, markten, braderijen, … met minder dan 5.000 bezoekers.

Koffietje bij de kapper?

Daarnaast schrapte de FOD Economie nu ook de bepaling dat contactberoepen geen drank, voeding of snack mogen aanbieden. Deze verbodsbepaling, die nog wel in de vorige versie stond, is dus geschrapt.

Oorspronlelijk bericht

De FOD Economie heeft een gids met tips en communicatiedragers samengesteld om zelfstandigen en winkeliers te helpen om hun activiteiten in veilige omstandigheden uit te oefenen.

De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen kleinhandelaars/zelfstandigen, hun personeel en hun klanten.

Het gaat onder meer om:

  • algemene regels voor de toegang tot winkels en winkelcentra
  • organisatie van de binnen- en buitenruimtes
  • hygiënemaatregelen
  • manieren om fysiek contact te beperken
  • bepalingen voor betaling aan de kassa
  • klanteninformatie
  • organisatie van ambulante handel
  • advies voor de uitoefening van beroepen zonder en met lichamelijk contact

Deze gids gaat tijdelijk niet over kermissen, bioscopen, wellnesscentra, overdekte speeltuinen, pretparken, kansspelinrichtingen van klasse I en II, handelsbeurzen en andere tentoonstellingen, aangezien al deze inrichtingen momenteel gesloten moeten blijven.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.

Contactinformatie