Heraanleg Blockmansstraat vanaf 6 mei 2019

30
apr
2019

Vanaf maandag 6 mei zal de aannemer Viabuild starten met de heraanleg van de volledige Blockmansstraat. Om de hinder te beperken voor de bewoners en het lokale verkeer zal dit in verschillende fases gebeuren.

Fase 1: Van 6 mei tot eind mei zal er gewerkt worden in het voetpad langs de onpare kant (oneven huisnummers). In eerste instantie wordt het bestaand voetpad opgebroken en meteen wordt de nieuwe fundering aangelegd zodat de toegang tot de woningen gegarandeerd kan blijven. Vervolgens zullen de boordsteen en kantstrook vernieuwd worden en zullen de nieuwe klinkers aangelegd worden. De werken zullen aangevat worden op de hoek met de Leuvensesteenweg.

Fase 2: Van 3 juni tot eind juni zal er gewerkt worden in het voetpad langs de pare kant (even huisnummers). Deze werken starten langs de zijde Edegemstraat en komen naar de Leuvensesteenweg toe. Tijdens de werkzaamheden in de voetpaden zal de Blockmansstraat parkeervrij gemaakt worden en zal er éénrichtingsverkeer worden ingesteld voor plaatselijk verkeer in de rijrichting van de Leuvensesteenweg naar de Edegemstraat. De rijstrook aan de kant waar gewerkt wordt, zal worden afgesloten. De Parkstraat zal steeds bereikbaar blijven voor plaatselijk verkeer komende uit de richting van de Leuvensesteenweg.

In een laatste fase (Fase 3) vanaf 1 juli 2019 zal dan het volledige wegdek vernieuwd worden. Tijdens de asfalteringswerken zal de straat ontoegankelijk zijn. De exacte data zullen later door de aannemer gecommuniceerd worden.

Er wordt getracht om alle werken af te ronden voor de start van het bouwverlof op 15 juli 2019. Alle hierboven vermelde data zijn evenwel onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Gelieve te allen tijde de signalisatie te respecteren.Fasering heraanleg Blockmansstraat mei-juni 2019

Contactinformatie