Het belang van ventilatie op de werkplek tijdens de coronacrisis

16
apr
2021

Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Het helpt ook om de overdracht van virussen zoals COVID-19, te beperken.

Het is een feit dat de verspreiding van het coronavirus via aerosolen een belangrijke rol speelt in de overdracht van de virale infectie in gesloten ruimtes. Naast besmetting via grotere druppels die op korte afstand worden ingeademd en onrechtstreeks contact via besmette oppervlakken, kunnen aerosolen zich in de ruimte verspreiden, urenlang in de lucht blijven hangen en in die ruimte opstapelen. Deze minuscule deeltjes (meestal kleiner dan 5 μm) dringen vervolgens tot diep in de longen door en kunnen zo een belangrijke rol spelen bij ziekteoverdracht op langere afstand (meer dan 2 meter). Wanneer u gedurende een lange tijd in een slecht geventileerde ruimte verblijft met een besmet persoon verhoogt uw kans om besmet te raken aanzienlijk, zelfs wanneer u de fysieke veiligheidsafstand respecteert.

Telethuiswerk blijft de beste preventiemaatregel om verspreiding van het virus tegen te gaan, althans voor deze functies waar dit kan worden georganiseerd. Deze maatregel zorgt ervoor dat werknemers niet worden blootgesteld aan risico’s op de werkplek en tijdens verplaatsingen naar en van het werk. Indien werknemers toch naar het werk moeten gaan omdat telethuiswerk niet mogelijk is, moeten social distancing en hygiënemaatregelen maximaal worden toegepast op de werkvloer. Daartoe moeten materiële, technische en/of organisatorische preventiemaatregelen worden genomen. Collectieve maatregelen genieten steeds de voorkeur boven louter individuele maatregelen.

Bekijk de informatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg over hoe er goed geventileerd en veilig gewerkt kan worden op de werkplek

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.

Contactinformatie