Hollestraat: wijziging verkeerssituatie in bocht naar Ballingstraat

10
sep
2019

In het mobiliteitsplan van Kortenberg is het traject Hollestraat – Ballingstraat – Dorpsstraat gecategoriseerd als een lokale II-weg. Dat wil zeggen dat het lokale verkeer bij voorkeur langs deze route het dorp binnenrijdt.

Dit traject zal duidelijk gemaakt worden door het aanpassen van de verkeerssituatie:

  • De middellijn in de bocht zal hetzelfde tracé volgen in de plaats van in de richting van Everberg
  • Dit traject komt in de voorrang
  • Verkeer van en naar de Twee Leeuwenstraat, moet voorrang verlenen
  • De nodige signalisatie wordt voorzien.

Eerstdaags starten deze werken.  In deze fase wordt enkel belijning en signalisatie aangepast. Op termijn zal een infrastructurele aanpassing volgen. Gelieve zoals steeds de signalisatie te respecteren.

Huidige situatie:

wijziging verkeerssituatie in bocht naar Ballingstraat - huidige situatie

Toekomstige situatie:

wijziging verkeerssituatie in bocht naar Ballingstraat - toekomstige situatie

Contactinformatie