Huiszwaluw

HuiszwaluwDe huiszwaluw was vroeger een bekende en geliefde zomergast op het platteland. Sinds de jaren '70 gaat hun aantal jaarlijks achteruit en dat is spijtig. Want naast hun schoonheid en het lentegevoel dat deze vogels oproepen, zijn het ook heel nuttige dieren. De gemeente Kortenberg startte het beschermingsproject voor huiszwaluwen op in 2007 en wil dit verder zetten.
Om huiszwaluwen te beschermen zijn 3 zaken nodig: een veilige nestplaats (hoog en droog), de juiste bouwmaterialen (modder) en genoeg voedsel (insecten).
Daarom vragen we u om huiszwaluwnesten aan uw huis of een ander gebouw te melden. Huiszwaluwen maken hun nest aan de buitenkant van gebouwen, onder een overstekende dakgoot. Boerenzwaluwen maken hun nest altijd binnen in een stal of schuur. Indien u een huiszwaluwnest bezit dan betekent dit dat alle elementen in uw buurt aanwezig zijn voor het grootbrengen van een huiszwaluw-gezinnetje. Vermits zwaluwen in kolonies leven vestigen ze zich bij voorkeur vlakbij bestaande nesten. Om de zwaluwen een handje te helpen biedt de gemeente aan de zwaluwnesteigenaars aan om extra kunstnesten op te hangen, dit jaar voor de inwoners van de Frans Mombaersstraat.

Woont u op deze straat en wilt u graag dat nog een familie huiszwaluwen zijn intrek zou nemen, dan kan u een gratis kunstnest aanvragen bij de gemeente. De INL-ploeg zal het kunstnest komen ophangen (zie verder voor meer uitleg).
Misschien bent u niet zo gelukkig met de gewoonte van de vogels om hun uitwerpselen na te laten onder hun nest? Vermits zwaluwen beschermde dieren zijn mag u het nest niet verwijderen. De gemeente kan u helpen met een gratis mestplankje dat door de INL-ploeg wordt opgehangen. Een mestplankje is +/- 0.5 m lang en 25 cm breed. De INL-ploeg komt ook langs om het plankje schoon te maken indien nodig.
Stuur een e-mail naar milieu@kortenberg.be en vraag een gratis mestplankje aan. U komt dan op de wachtlijst en wij hopen uw zwaluwnest zo spoedig mogelijk van een mestplankje te voorzien.

VOOR DE INWONERS VAN DE FRANS MOMBAERSSTRAAT: HOE KAN U DEELNEMEN AAN HET ZWALUWENPROJECT? Heel eenvoudig: vul het antwoordformulier volledig in en stuur dit zo snel mogelijk naar Gemeente Kortenberg, t.a.v. milieudienst. De aanvragen moeten ten laatste op 15 april bij de milieudienst zijn. U kan de gegevens van het antwoordformulier ook via e-mail terugsturen naar milieu@kortenberg.be

PLAATSEN KUNSTNEST De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg (INL-ploeg) komt langs om het mestplankje en/of het kunstnest op te hangen. Zij maken hiervoor gebruik van een hoogtewerker, die de arbeider in kwestie veilig tot op een hoogte van 16 meter kan brengen. Als u een e-mailadres of telefoonnummer vermeldt op het aanvraagformulier, verwittigen we u een paar dagen op voorhand wanneer de INL-ploeg juist zal langskomen. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven, maar zorg wel dat de locatie waar het nest moet opgehangen worden vlot toegankelijk is.

Dit project is in samenwerking met IGO-Leuven, Intergemeentelijk Opbouwwerk voor het arrondissement Leuven.

Contactinformatie