Hulp bij intrafamiliaal geweld

7
dec
2020

Door de maatregelen die opgelegd worden ten gevolge van COVID-19 zijn er meer dan ooit spanningen binnen gezinnen en koppels. Omwille van een beperkt(er) sociaal leven blijft intrafamiliaal geweld meer dan vroeger onder de radar. Daarom wil de politiezone het bestaande hulpverleningsaanbod onder de aandacht brengen zodat slachtoffers niet in de kou blijven staan.

Wat is intrafamiliaal geweld?

Intrafamiliaal geweld kan verschillende vormen van geweld (of dreiging met geweld) omvatten. Het kan gaan om fysiek, seksueel of psychisch geweld tussen (ex-)partners of leden van dezelfde familie. Gekende voorbeelden zijn partnergeweld, kindermisbruik of oudermishandeling. Omwille van de verregaande gevolgen voor de slachtoffers en hun omgeving, is het belangrijk om intrafamiliaal geweld zo vroeg mogelijk te (h)erkennen en de stap te zetten naar hulpverlening.

De dienst Jeugd & Gezin van de politiezone HerKo

De aanpak van intrafamiliaal geweld is één van de prioriteiten van de politiezone HerKo. De dienst Jeugd & Gezin van de politiezone speelt hierbij een belangrijke rol. Niet alleen kunnen personen die geconfronteerd worden met intrafamiliaal geweld hier terecht voor meer informatie, de dossiers worden door deze dienst ook actief opgevolgd. De dienst Jeugd & Gezin biedt ook ondersteuning aan andere politiemedewerkers bij het behandelen van dergelijke dossiers. De politiezone werkt daarbij nauw samen met andere gespecialiseerde diensten zoals het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), justitie, crisisopvang, …

Ruim hulpverleningsaanbod

De politie stelt vast dat de weg naar het hulpverleningsaanbod vaak nog onvoldoende gekend is. Waar kunnen slachtoffers, getuigen en daders op een discrete manier terecht met hun verhaal en vragen? Waar kunnen ze advies en hulp krijgen en hoe verloopt dit dan? Uit het brede hulpverleningsaanbod stellen we u graag vier laagdrempelige diensten voor waar men terechtkan voor informatie en advies. Deze diensten zijn vertrouwelijk, vrijwillig en gratis.

Tele-Onthaal

106 is het telefoonnummer van de dienst Tele-Onthaal. Aan de andere kant van de lijn luistert iemand naar de problemen van de hulpvrager. De lijn is dag en nacht bereikbaar en het gesprek is anoniem. Via de website kan men tijdens bepaalde uren ook chatten met een vrijwilliger.

106 (telefoon; dag en nacht – ook op zon- en feestdagen) of www.tele-onthaal.be

1712

Bij de hulplijn 1712 kan men (anoniem) terecht met vragen over misbruik, geweld en kindermishandeling. Indien gewenst krijgt de hulpvrager ook advies of wordt hij doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening. Ook getuigen van geweld kunnen hier om raad vragen. Op de website is een contactformulier beschikbaar waarmee men de dienst via e-mail kan bereiken.

1712 (elke werkdag van 9 tot 17 u.) of www.1712.be

Seksueel geweld

Op de website www.seksueelgeweld.be kan men meer informatie vinden over de instanties waar je als slachtoffer van seksueel geweld terecht kan en hoe je aangifte kan doen. Slachtoffers kunnen er ook anoniem chatten met een medewerker.

CAW

Bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan men een beroep doen op een hulpverlener die luistert en meezoekt naar oplossingen. Via de website kan men ook (anoniem) mailen of chatten met een hulpverlener.

CAW Oost-Brabant, Redingenstraat 6, 3000 Leuven
0800 13 500
onthaal@cawoostbrabant.be
www.caw.be

Politie HerKo

Met vragen over intrafamiliaal geweld kunt u ook terecht bij de dienst Jeugd & Gezin van de politiezone HerKo via 016 85 34 00 of via pz.herko.jeugdengezin@police.belgium.eu.

Indien een dringende interventie nodig is, kunt u 24/24 en 7/7 het noodnummer 101 contacteren.

U kunt ook aangifte doen van intrafamiliaal geweld bij de politiezone. Bel naar het nummer 016 85 34 00 om een afspraak te maken.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.

 

Contactinformatie