Hulpaanbod Kortenberg Helpt - Aanmeldformulier

Vul dit webformulier in als u zich wilt opgeven als vrijwilliger. Een medewerker van het Welzijnshuis zal hierna met u contact opnemen.

Personen die tot een risicogroep behoren komen niet in aanmerking als vrijwilliger, behalve dan om brieven of kaartjes te schrijven of te telefoneren om geïsoleerde mensen een hart onder de riem te steken. Personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan zes maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem,… behoren tot een risicogroep.

1. Helpen bij het vervoer van minder mobiele personen naar en van het vaccinatiecentrum?

Vul dan dit formulier hieronder in en vink de optie 'minder mobiele personen vervoeren' aan. Beschikt u over een eigen wagen en wilt u deze gebruiken? Hou alvast volgende gegevens bij de hand: merk en type, nummerplaat, rijbewijsnummer, aantal deuren, aantal zitplaatsen, naam verzekereringsmaatschappij, polisnummer en vervaldatum van uw verzekering.

2. Helpen bij het vaccinatiecentrum Kortenberg?

Wenst u te helpen bij de vaccinatiecampagne in het vaccinatiecentrum Kortenberg (medisch, onthaal, steward, administratie of logistiek)? Vul dan dit formulier van de Eerstelijnszone Leuven Zuid in.

3. Vrijwilliger in het kader van Kortenberg Helpt?

Bent u geïnteresseerd of wenst u graag wat meer informatie? Vul het webformulier hieronder verder in.

 

 

Adresgegevens 1

Ik geef mij op voor volgende taken

Aanvinkvakjes *

Helpen bij de vaccinatiecampagne door minder mobiele personen te vervoeren naar en van het vaccinatiecentrum Colomba Kortenberg

Statuut *
Wanneer kunt u ingeschakeld worden voor het vervoer van minder mobiele personen? *
Beschikt u over een eigen wagen? *

Eigen wagen

Uw kandidaatstelling met persoonlijke gegevens wordt door de coördinator van de mindermobielencentrale enkel gebruikt voor het doel waarvoor die ingediend is: om te helpen bij het vervoer van minder mobiele mensen.

Ik stel mij kandidaat om....

Bewijs van goed gedrag en zeden / Uittreksel uit het strafregister

Ik bevestig dat ... *
Hierbij verbind ik mij... *
Hierbij verklaar ik mij akkoord ... *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie