Update: Indicatieve lijst van voornaamste toegelaten activiteiten

27
apr
2021

Update 27 april 2021

De FOD Economie onwikkelde een indicatieve lijst van handelszaken en activiteiten waarvoor zij regelmatig vragen krijgen of zij al dan niet mogen geopend zijn of mogen plaatsvinden. Deze lijst kan op ieder moment worden gewijzigd. Hij wordt regelmatig bijgewerkt. 

De lijst is niet exhaustief en verleent geen enkel recht. De wetteksten en de besluiten van de toezichthoudende autoriteiten hebben onder alle omstandigheden voorrang. Enkel de gerechtshoven en rechtbanken kunnen geschillen beslechten.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.

Contactinformatie