Inname openbaar domein - Aangifteformulier

Adresgegevens
Aanvraag voor de toelating van *

Indien inname van openbaar domein groter is dan 15m² of een grote verkeersimpact heeft, kan de toelating tot 5 weken duren.

Periode inname *

Gedetailleerde tekening of http://www.geopunt.be (achtergrond (links onder) Basiskaart GRB (linksboven)).

Wenst hiervoor verkeersborden E3 te ontlenen (enkel beschikbaar voor particulieren) *
Opgelet! Vergunning inname openbaar domein *

Particuliere inwoners kunnen verkeersborden E3 ontlenen bij de technische dienst van de gemeente Kortenberg, Engerstraat 172 te 3071 Erps-Kwerps op werkdagen tussen 8 en 12 u. op afspraak. Volgens het uitleenreglement gestemd op de gemeenteraad van 16/04/2012 mogen de verkeersborden maximaal 5 werkdagen ontleend worden. Er zal een waarborg van 30 euro per bord gevraagd worden (cash te betalen). Bij laattijdige inlevering van de verkeersborden wordt (een deel van) de waarborg ingehouden.

DE BORDEN DIENEN DOOR DE AANVRAGER MINSTENS 48 UUR VÓÓR DE INGANG VAN HET PARKEERVERBOD GEPLAATST TE WORDEN EN DE TECHNISCHE DIENST DIENT ONMIDDELLIJK VAN DEZE PLAATSING TELEFONISCH OP DE HOOGTE GEBRACHT TE WORDEN (02/755 30 70).

 

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie