Installatie nieuwe gemeenteraad

11
jan
2019

Op maandag 7 januari vond de installatievergadering plaats van de nieuwe Kortenbergse gemeenteraad, met aansluitend de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad). CD&V heeft 11 zetels en Open Vld 5 zetels. Zij vormen zo samen een meerderheid met 16 zetels op 27. De overige zetels gaan naar N-VA (7 zetels), Groen (3 zetels) en KNV (1 zetel).

Bekijk de contactgegevens van de leden van de nieuwe gemeenteraad en van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De aanstelling van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst vond plaats tijdens de eerste OCMW-raad.

Het nieuwe college van burgemeester en schepenen wordt als volgt samengesteld:

 • Burgemeester: Alexandra Thienpont (CD&V)
  Bevoegd voor algemene coördinatie van het beleid, politie en veiligheid, brandweer, kerkfabrieken, informatie en communicatie en participatie

 • Eerste schepen: David Haelterman (Open Vld)
  Bevoegd voor financiën, dierenwelzijn, lokale economie, sport, toerisme en archief

 • Tweede schepen: Kristien Goeminne (CD&V)
  Bevoegd voor ruimtelijke ordening, grond- en woonbeleid, duurzame ontwikkeling en klimaat, personeelsbeleid

 • Derde schepen: Stef Ryckmans (Open Vld)
  Bevoegd voor openbare werken, mobiliteit, monumentenzorg, onderhoud van gebouwen, wegen en waterlopen

 • Vierde schepen: Ann Vannerem (CD&V)
  Bevoegd voor onderwijs, cultuur, jeugd, kinderopvang, bibliotheken, Vlaamse aangelegenheden

 • Vijfde schepen: René De Becker (CD&V)
  Bevoegd voor groendienst, afvalbeleid en landbouw

 • Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, en als zesde schepen toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen: Wim Moons (CD&V)
  Bevoegd voor welzijn, gezondheidszorg, gelijkekansenbeleid en sociaal beleid, burgerzaken, senioren, gezin en ontwikkelingssamenwerking.


Het vast bureau van het Welzijnshuis (OCMW) bestaat voortaan uit dezelfde leden als het college van burgemeester en schepenen. De raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad.

Voorzitter van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) voor de komende zes jaar is Ann Van de Casteele (Open Vld).

De volledige verslagen van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn, na goedkeuring door de gemeenteraad, raadpleegbaar op de gemeentelijke webstek. Voortaan kan ook telkens een geluidsopname van de gemeenteraad beluisterd worden. Ook van de raad voor maatschappelijk welzijn is een geluidsopname ter beschikking.

 

Contactinformatie