Jeugd: Aanmelden als animator 2019

Contactgegevens (Hoofd)animator/(Hoofd)stagiair

Registratie
Adresgegevens 1

Niet-inwoners vragen zelf een uittreksel uit het strafregister op bij het gemeentebestuur van de gemeente waar ze gedomicilieerd staan. 

Animator of stagiair? Voor welke groep wil je staan?

Mijn voorkeursgroepen op het speelplein zijn: *in de mate van het mogelijke zal hiermee rekening gehouden worden. *
Ik meld mij aan voor de volgende functies: *
Speelplein Alles Kids + A-teens: Ik stel me kandidaat tijdens volgende week/weken:
Grabbelpas: Ik stel me kandidaat om als animator te staan op:
ZAP: Ik stel me kandidaat om als animator (+18 jaar) te staan op:

Contactinformatie