Jongerensubsidie ontwikkelingssamenwerking

Visie/doelstelling van het reglement

De gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) in Kortenberg, wil studenten en jongeren die een stage gaan doen in het zuiden of een project willen organiseren in een ontwikkelingsland, een duwtje in de rug geven.  We geloven er namelijk in dat dergelijke ervaring bijdraagt tot wereldburger- schap, een open geest en mogelijks een verder engagement binnen de Noord-Zuidbeweging.  Vanaf dit jaar zal de GROS daarvoor een bescheiden subsidiebedrag ter beschikking stellen.

Alle jongeren tussen 17 en 26 jaar, wonend in Kortenberg, kunnen bij de GROS voor de kalenderjaren 2014 en 2015 een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in hun stage, vrijwilligerswerk of project in een ontwikkelingsland (bv. reiskosten - opgelet : NIET reiskosten van een inleefreis).
Op de algemene vergadering van 29 oktober 2015 werd beslist om deze subsidie verder te verlengen voor de periode 2016-2017 aan dezelfde voorwaarden en tegemoetkomingen.

Voorwaarden:

  • Jongeren met een domicilie in Kortenberg en tussen de 17 en 26 jaar oud
  • Het project moet passen binnen de acht milleniumdoelstellingen van de Verenigde Naties
  • Alle landen die in de OESA DAC lijst vallen, komen in aanmerking (zie verder : bedrag van toelage)
  • Indienen van de subsidieaanvraag via het elektronisch formulier Jongerensubsidie GROS.

Terugkoppeling:

De jongere bezorgt binnen drie maand na afloop van de missie een verslag van max. 1 A4tje, dit verslag mag door de GROS gepubliceerd worden.

De jongere die een subsidie ontvangen heeft verbindt er zich toe een toelichting te geven over het project indien de GROS daartoe een evenement organiseert.

Subsidies:

Er worden drie soorten subsidies voorzien volgens de normalen van de OESA DAC landenlijst.

  • 200,00 euro voor de landen van categorie 1 (Least Developed Countries/Low Income Countries)
  • 150,00 euro voor de landen van categorie 2 (Lower Middle Income Countries)
  • 100,00 euro voor de landen van categorie 3 (Upper Middle Income Countries)

Praktisch:

Het aanvraagformulier "Jongerensubsidie OS" kan gedownload worden via volgende link : jongerensubsidie OS
Elektronisch in te dienen bij de dienst internationale samenwerking via de contact gegevens die hieronder zijn aangegeven.
De subsidieaanvragen worden besproken op de eerstvolgende vergadering van de GROS. 
Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt de jongere een motivatienota alsmede het bedrag van de toegekende subsidie.  Bij afwijzing ontvangt de aanvrager eveneens een motivatienota. 
Bij meer dan één aanvraag per project, zal er door de GROS beoordeeled worden of elke aanvraag kan gehonoreerd worden en zal de GROS eventueel beslilssen een plafond van totale subsidie in te stellen.  De GROS heeft voor periode 2014-2015 en voor de periode 2016-2017 telkens maximum 2.000,00 euro ter beschikking voor het toekennen van deze subsidie.
 

Contactinformatie

Logo Welzijnshuis advalvas