Kansspelen

Dit is de wettelijke definitie van een kansspel: “Elk spel of weddenschap, waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één van de spelers of wedders, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één van de spelers, wedders of inrichters van het spel of de weddenschap tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte.”
De drie elementen inzet, winst of verlies en toeval moeten cumulatief aanwezig zijn om te kunnen spreken van een kansspel. De definitie van kansspelen dekt een ruime lading.

Kansspelinrichtingen zijn de gebouwen of plaatsen waar één of meerdere kansspelen worden uitgebaat.
Er zijn vier soorten reële kansspelinrichtingen waar u een gokje kan wagen:
- casino’s of kansspelinrichtingen klasse I;
- speelautomatenhallen of kansspelinrichtingen klasse II;
- cafés of kansspelinrichtingen klasse III;
- wedkantoren of kansspelinrichtingen klasse IV.
Casino's, speelautomatenhallen en wedkantoren kunnen bij de Kansspelcommissie een aanvullende vergunning aanvragen. Met deze vergunning mogen zij hun kansspelen ook via het internet aanbieden.

Voorwaarden

Wanneer u een kansspelinrichting wilt uitbaten, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig:

  • Vergunning A- A+ is vereist voor uitbating van een casino
  • Vergunning B-B+ is vereist  voor de uitbating van een speelautomatenhal
  • Vergunning C is vereist voor de uitbater van een café om bingotoestellen te kunnen uitbaten
  • Vergunning D is vereist voor al het personeel in een casino, speelautomatenhal of weddenschapskantoor
  • Vergunning E is vereist voor alle fabrikanten, plaatsers en herstellers van kansspeltoestellen
  • Vergunning F1 is vereist voor de organisatie van weddenschappen
  • Vergunning F2 is vereist voor het aannemen van weddenschappen
  • Vergunning G1-G2 is vereist voor alle kansspelen geëxploiteerd via de media

Procedure

De aanvraagformulieren voor de bovenstaande vergunningen zijn terug te vinden op de website van de Kansspelcommissie

Let op: voor vergunning C moet u beschikken over het advies van de burgemeester waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden voor de uitbating van de kansspelinrichting is voldaan. Dit advies moet origineel zijn, ondertekend door de burgemeester en voorzien zijn van een stempel van de gemeente.

Voor vergunning F2 moet u beschikken over het advies van de burgemeester inzake kansspelinrichtingen klasse IV (enkel voor vaste wedkantoren).

Meebrengen

Voor het verkrijgen van het advies van de burgemeester voor de aanvraag van een vergunning C moet u uw drankvergunning ter controle meebrengen.

Voor het verkrijgen van het advies van de burgemeester inzake kansspelinrichtingen klasse IV voor de aanvraag van een vergunning F2 moet u uw aanvraagformulier meebrengen.

Voor alle andere aanvragen voor een vergunning kansspelen kunt u terecht op de website van de Kansspelcommissie.