Kortenbergse subsidie voor de vaccinatie tegen pneumokokken

8
okt
2020

Update 18 december 2020

Het subsidiereglement werd goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2020.

Oorspronkelijk bericht

Inwoners van Kortenberg die ouder zijn dan 60 jaar en/of tot een risicogroep behoren en die zich tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021 laten vaccineren tegen pneumokokken, kunnen hiervoor wellicht binnenkort een subsidie van 10 euro krijgen. De raad voor maatschappelijk welzijn sprak tijdens de raadszitting van 5 oktober de intentie uit om hierover een subsidiereglement goed te keuren. Het wordt sterk aangeraden aan inwoners van Kortenberg om zich nu al zoveel mogelijk te laten vaccineren.

Wie zich laat vaccineren tegen pneumokokken verkleint immers de kans dat hij of zij moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe kleiner dus de kans op ziekenhuisopnames. Zo kunnen de ziekenhuizen zoveel mogelijk ontlast worden in tijden van de coronapandemie en blijven er meer ziekenhuisbedden beschikbaar. Deze vaccinatie is extra belangrijk voor personen in risicogroepen.

 

Contactinformatie