Kortenbergse tunnels bij ‘knikjes’ op fietssnelweg F3 open voor fietsverkeer

20
mei
2020

Fietssnelweg Leuven-Brussel veiliger en 800 meter korter

De zogenaamde ‘knikjes’ in Kortenberg op de F3, de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel, zijn verleden tijd. Twee fietstunnels werden geopend voor het fietsverkeer, het nieuwe stuk fietssnelweg is nagenoeg klaar en wordt eind mei opengesteld. De Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Kortenberg investeerden samen 2,7 miljoen euro om fietsen tussen Leuven en Brussel vlotter, veiliger en aantrekkelijker te maken.

De gemeente Kortenberg bouwde twee fietstunnels, één onder de Zavelstraat en één onder de Kouterstraat. Fietsers moeten de spoorwegroute niet langer verlaten, moeten geen drukke straat meer oversteken en vervolgens terug richting spoorweg fietsen. Voortaan kunnen ze gewoon rechtdoor, zonder interactie met het autoverkeer. Veiliger, vlotter, platter en korter.

De F3 is een veelgebruikte woon-werkroute. Dagelijks maken zo’n 1000 fietsers er gebruik van en hun aantal neemt toe. Meer verkeersveiligheid en een vlottere fietsrit, die nu bovendien zo’n 800 meter korter is, heeft een groot effect op het fietscomfort van deze gebruikers. De Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant dragen elk 50% van de ontwerp- en aanlegkosten en van de grondverwervingen.

Samen met de werken aan de tunnel ter hoogte van het station van Erps-Kwerps werd de stationsparking ingericht als een volwaardige P&R-parking. De Vlaamse overheid investeerde, in samenwerking met De Werkvennootschap en de gemeente Kortenberg 204.485 euro in deze P&R-parking.


Twee fietstunnels, één grote knik en een brugje

De fietstunnels onder de Zavelstraat en de Kouterstraat zijn 6 meter breed. Ze werden afgewerkt met FSC-gecertificeerd hout. Aan de tunnel van de Kouterstraat aan het station van Erps-Kwerps is er een fietsherstelzuil voor kleine herstellingen of om banden op te pompen.  Fietstunnel F3 - foto copyright provincie Vlaams-Brabant

De ‘grote knik’, die gevormd werd door de Everbergstraat en Kwerpsebaan tot aan het station van Kortenberg, werd al gedeeltelijk weggewerkt. Tussen de Everbergstraat en het tractiestation van Infrabel is een nieuwe, 4 meter brede fietssnelweg aangelegd langs de sporen. Via het bestaande wegje takt de F3 opnieuw aan op de Kwerpsebaan. Zodra de afschermingen naar de tuinen van de omwonenden klaar zijn, wordt de route opgesteld voor het fietsverkeer. Aan fietsers wordt gevraagd om de afsluiting te respecteren en nog even via de Everbergstraat te rijden.

Later zal de route langs de spoorweg nog verder aangelegd worden tot aan het station van Kortenberg. Daarvoor moeten eerst nog enkele gronden verworven worden, wat de nodige tijd vraagt. Om in afwachting daarvan fietsers al een aangenamer traject te kunnen aanbieden, werd het eerste deel nu reeds aangelegd.

Daarnaast werd in het traject tussen de twee fietstunnels een ingreep gedaan ter hoogte van het brugje over de Zuurbeek. De Zuurbeek werd er recht getrokken en een nieuwe brug haalde een onhandige knik uit het F3-traject. De bestaande asfaltverharding werd doorgetrokken over het nieuwe brugje.


Om de route ook ’s nachts veilig toegankelijk te maken, is tussen het station van Erps-Kwerps en het station van Kortenberg ook verlichting voorzien. Er werd gekozen voor dynamische volgverlichting. Dit is verlichting die standaard is gedimd of gedoofd, maar oplicht zodra de sensoren een fietser detecteren.

Situering fietstunnels F3, nieuwe brug Zuurbeek en nieuw stuk fietssnelweg

Contactinformatie