Beslissingen Veiligheidsraad 23 september 2020: risicobeheer coronacrisis

24
sep
2020

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, is op woensdag 23 september 2020 samengekomen om zich te buigen over het werk van Celeval, aan wie gevraagd was een langetermijnvisie uit te werken voor risicobeheer.

In deze langetermijnvisie staan de zes gouden regels centraal.

Ter herinnering, het gaat om de volgende regels:

• Het respecteren van de hygiëneregels;
• Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen;
• Aandacht hebben voor kwetsbare personen;
• Afstand houden (1,5m);
• Nauwe contacten beperken;
• De regels inzake bijeenkomsten respecteren.

Wat de sociale contacten betreft, mogen mensen iedereen zien die ze willen zien, op voorwaarde dat ze altijd afstand houden en, als dat niet mogelijk is, een mondmasker dragen. In elk geval mogen mensen niet meer dan 10 personen ontmoeten op dezelfde plaats op hetzelfde moment (kinderen niet inbegrepen).

Nauwe contacten met iemand die geen deel uitmaakt van het gezin, gedurende meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker, moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Als mensen toch een referentiecijfer willen (studies tonen aan een meerderheid daar nood aan heeft) raden experts aan om in dit stadium individueel met niet meer dan 5 personen (buiten het gezin) per maand nauwe contacten te hebben

Meer informatie over de aanpassing van de maatregelen: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/lancering-van-de-strategie-voor-risicobeheer-responsabilisering.

Wat het dragen van het mondmasker betreft, dat blijft verplicht wanneer de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd. Maar omdat het nutteloos is om het overal en altijd te verplichten, zal het dragen van een mondmasker vanaf 1 oktober 2020 niet meer verplicht zijn buitenshuis, behalve op drukbezochte plaatsen waar de veiligheidsafstand niet kan worden gerespecteerd (bepaald door de lokale autoriteiten) en op specifieke overdekte plaatsen, zoals op het openbaar vervoer, in winkels of bioscopen en ongeacht het aantal mensen. Om de complete lijst te bekijken, kunt u het ministerieel besluit raadplegen. Van zodra het ministerieel besluit beschikbaar is, wordt dit aan het document toegevoegd. 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.