Melden van schade of wateroverlast bij het Vlaams Rampenfonds

Heb je schade of wateroverlast ondervonden tijdens noodweer? Meld dit dan binnen de 60 dagen, bij voorkeur, via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds.

Melden van schade bij het Vlaams Rampenfonds

Het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest (Belgisch Staatsblad van 23 april 2019) regelt de aanvraag tot erkenning van rampen die plaatsvinden binnen het Vlaams Gewest. De procedure wordt verduidelijkt door het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 (Belgisch Staatsblad van 9 november 2020).

Niet langer het stads- of gemeentebestuur, maar de getroffenen zelf, dienen vanaf heden binnen 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning als ramp in bij het Vlaams Rampenfonds.

De contactgegevens van het Vlaams Rampenfonds vind je op de website van het Vlaams Rampenfonds.

Contactinformatie