Nevenbestemming kerk Kortenberg

Schets bibliotheek in kerk - copyright TraceOp 7 december 2015 heeft de gemeenteraad de intentieverklaring tussen de gemeente en de kerkraad goedgekeurd tot een nevenbestemming van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortenberg ten voordele van gemeentelijke doeleinden.

De gemeente heeft ondertussen niet stilgezeten en heeft begin 2016 een aanvraag ingediend bij de Vlaamse Bouwmeester (Vlaamse Overheid) voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek. De haalbaarheidsstudie moest nagaan of verschillende suggesties voor het toekomstige gebruik van een gedeelte van het kerkgebouw op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn. Het haalbaarheidsonderzoek is dus een belangrijke fase in de voorbereiding voor de daadwerkelijke nevenbestemming.

Vanuit de Vlaamse Bouwmeester werd de tijdelijke vereniging Trace (een consortium van architecten) naar voor geschoven om het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. De gemeente is, in samenspraak met de kerkfabriek, op zoek gegaan naar een nevenbestemming in harmonie met de liturgische diensten die in het andere deel van de kerk zullen blijven plaatsvinden. Bovendien zocht ze ook een nevenbestemming die de grote investering waard zou zijn, waarbij de kerk dus veelvuldig gebruikt zou worden en leegstand zo veel mogelijk vermeden zou worden.

Er werden drie scenario’s van naderbij onderzocht: een nevenbestemming als 1) ontmoetingscentrum met feestzaal, 2) als infrastructuur voor deeltijds kunstonderwijs en 3) als bibliotheek.

Ondanks het feit dat voorlopige opmetingen van de kerk lieten vermoeden dat de ter beschikking gestelde oppervlakte te klein zou zijn om de bibliotheek te huisvesten, vond het studiebureau het toch de moeite waard om dit scenario van naderbij te onderzoeken. Het scenario voor klaslokalen werd door het studiebureau niet weerhouden omwille van het gebrek aan pedagogisch comfort volgens de vigerende normen.  

Half januari 2017 was de haalbaarheidsstudie afgerond. Kortenberg is daarmee de eerste gemeente die het hele traject heeft doorlopen. Op 26 januari werd het resultaat van de haalbaarheidsstudie meegedeeld aan de gemeente- en OCMW-raadsleden, aan afgevaardigden van de cultuurraad, de erfgoedcommissie, de bibliotheekcommissie en de verenigingsraad van Kortenberg.

De conclusie van het haalbaarheidsonderzoek – en tevens het droomscenario van het studiebureau - is dat de nevenbestemming van de Onze-Lieve-Vrouwekerk als bibliotheek haalbaar is als het aan de gemeente ter beschikking gestelde volume volledig wordt benut. De bibliotheek is de drukst bezochte gemeentelijke dienst en de activiteiten van de Bib in het ‘gemeentelijke’ deel van de kerk zouden bovendien het best verenigbaar zijn met de religieuze bestemming in het andere gedeelte van de kerk. Hoewel dit project een grote investering zou vergen, zou het een grote meerwaarde betekenen voor onze inwoners. Bovendien biedt de Vlaamse Overheid tot 30% subsidies voor dergelijke nevenbestemmingsprojecten.

Het centraal kerkbestuur en de kerkraad, de Erfgoedcommissie, de werkgroep infrastructuur van de Cultuurraad, de Bibliotheekcommissie en de bevoegde raadscommissie zullen in de komende weken geconsulteerd worden om tot een gedragen beslissing te komen over de nevenbestemming van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Naast dit artikel vindt u een schets van het studiebureau Trace die aantoont op welke manier de kerk bijvoorbeeld zou kunnen worden omgevormd met respect voor het gebouw maar met een moderne invulling.

Contactinformatie