Noodopvang naar aanleiding van schorsen lessen kleuter- en lager onderwijs

26
mrt
2021

Het Overlegcomité besliste op woensdag 24 maart dat de lessen in de week voor de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

Op vrijdag 26 maart besliste het schoolbestuur om ook de lessen in het gemeentelijk kleuteronderwijs vanaf maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april te schorsen. Deze beslissing werd genomen uit bezorgdheid om de veiligheid van alle onderwijspersoneelsleden, en dus niet enkel die van de leerkrachten van het lager onderwijs.

Ook de schoolbesturen van de vrije basisschool en het gemeenschapsonderwijs beslisten over te gaan tot schorsing van de lessen in het kleuteronderwijs.

Zowel in de kleuterscholen als in de lagere scholen wordt noodopvang georganiseerd, ook voor- en naschools. De noodopvang tijdens de schooluren is gratis, de voor- en naschoolse opvang is betalend. Het gemeentebestuur vraagt aan ouders om enkel van de noodopvang gebruik te maken als ze zelf geen andere oplossing hebben. Aan kinderen wiens ouders in cruciale beroepen en essentiële diensten werken, wordt voorrang gegeven.

Kinderen blijven zoveel mogelijk thuis en  mogen ook niet opgevangen worden door de grootouders. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat echt niet mogelijk is, dan mag uw kind naar de noodopvang komen. Zieke kinderen worden niet toegelaten in de noodopvang.

Het gemeentebestuur wil nogmaals oproepen om alert te blijven voor ziektesymptomen en de federale coronamaatregelen goed op te volgen:

  • Vertoont uw kind ziektesymptomen? Contacteer dan eerst uw huisarts en breng de school op de hoogte. Zieke kinderen worden niet toegelaten op school noch in de noodopvang.
  • Respecteer de hygiëneregels: was regelmatig uw handen.
  • Iedereen vanaf 12 jaar draagt een mondmasker.
  • Houd afstand van anderen (1,5 meter).
  • Beperk u tot één knuffelcontact.
  • Denk aan kwetsbare mensen.
  • Verlucht binnenruimtes.
  • Doe uw activiteiten liefst buiten.
  • Volg de regels over bijeenkomsten.

Het gemeentebestuur hoopt met de genomen maatregelen de coronabesmettingen opnieuw naar beneden te krijgen en vraagt dat iedereen de regels naleeft.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.

 

Contactinformatie