Onweer van 24 mei 2018 - Afvalinzameling en verdere opvolging

25
mei
2018

De hele voorbije nacht en ook vandaag nog zijn hulpdiensten en gemeentepersoneel in de weer geweest om de Kortenbergse inwoners die op donderdag 24 mei getroffen werden door het zeer uitzonderlijke noodweer bij te staan en om straten vrij te maken van modder opdat deze terug berijdbaar zouden zijn. Daarnaast hebben veel inwoners zich spontaan ingezet om buren, vrienden en familie te helpen tijdens dit onweer. Het Kortenbergse gemeentebestuur wenst uitdrukkelijk zijn dank uit te spreken voor ieders inzet. De gemeentelijke uitvoeringsdiensten zullen nog het hele weekend doorwerken om straten moddervrij te maken, om getroffen gemeentelijke gebouwen schoon te maken en om ervoor te zorgen dat geplande weekendactiviteiten van verenigingen alsook de Kringlooptuindag en Plantenbeurs op zondag 27 mei zonder probleem zullen kunnen plaatsvinden.

Aangezien veel inwoners aangeven veel extra afval te hebben naar aanleiding van het onderlopen van kelders, zal EcoWerf op dinsdag 29 mei in een aantal straten uitzonderlijk een extra ophaling van grofvuil inlassen, specifiek voor nat papier, karton, matten, tapijten, meubelen en hout. Ander recycleerbaar afval (zoals bijvoorbeeld elektro) dienen inwoners zelf – aangezien dit afval is dat niet afgehaald mag worden door EcoWerf – naar het recyclagepark te brengen. Bekijk de lijst van de straten waar deze inzameling zal plaatsvinden. De inzameling zal kosteloos zijn - de gemeente zal zelf de kosten hiervoor dragen.

Het gemeentebestuur brengt graag onder de aandacht dat inwoners die schade geleden hebben, zo snel mogelijk contact moeten opnemen met hun verzekeraar. Om te kunnen nagaan of het hevige onweer van gisteren kan erkend worden als algemene ramp, wordt gevraagd dat inwoners van Kortenberg eventuele schaderamingen zo snel mogelijk aan de dienst Noodplanning overmaken door middel van het ‘Formulier voor aangifte van schade door noodweer aan de gemeente’. Dat kan worden afgehaald en ingediend aan de Onthaal- & Snelbalie van het Administratief Centrum, of gedownload op de gemeentelijke website www.kortenberg.be en vervolgens gemaild naar rampenplan@kortenberg.be.

Contactinformatie