Oproep voor kandidaten die kinderopvang (willen) organiseren in Kortenberg: subsidie inkomenstarief trap 2

De Vlaamse Regering gaf eerder te kennen extra middelen ter beschikking te stellen voor de kinderopvang 2018-2019.

Het budget beschikbaar voor deze periode werd verdeeld in functie van het tekort aan opvang en de nood aan betaalbare plaatsen in Vlaamse gemeenten.

Kortenberg komt op de 18de plaats van de weerhouden gemeenten voor bijkomende opvangplaatsen met een potentieel recht op 9 nieuwe (mogelijk gesubsidieerde) plaatsen (volgens 'trap 2 - inkomenstarief').

De gemeente krijgt hierbij een belangrijkere rol inzake het advies en de gunning van de bijkomende plaatsen.

Hiervoor gelden volgende criteria:

Betrokkenheid van de organisator bij de gemeente en lokaal bestuur (totaal van 5 punten)
 • De organisator neemt deel aan de vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang (1 punt)
  Deelnemen = minstens de helft van de vergaderingen aanwezig en verontschuldigen bij afwezigheid
 • De organisator werkt mee aan het digitaal loket kinderopvang (1 punt)
  Meewerken = bereidheid om in te stappen in het digitaal loket kinderopvang
 • De organisator is partner van het Huis van het Kind Kortenberg en neemt deel aan het Breed Overleg (1 punt)
  Deelnemen = aanwezig zijn op minimaal 1 vergadering Breed Overleg per jaar en verontschuldigen bij afwezigheid
 • Het opvanginitiatief werkt samen met een netwerk van gemeentelijke diensten, diensten van het Welzijnshuis, hulpverleningsdiensten die werken in het belang van maatschappelijk kwetsbare gezinnen om plaatsen te creëren specifiek voor kinderen uit deze gezinnen (2 punten).
  De bereidheid wordt aangetoond door de ondertekening van een engagementsverklaring.
Het opvanginitiatief heeft een extra aanbod naar ouders toe (totaal van 3 punten)
 • Het opvanginitiatief is meer dan 11 uren per dag open (1 punt)
 • Het opvanginitiatief is meer dan 220 dagen per jaar open (1 punt)
 • Het opvanginitiatief houdt minstens 10% van zijn plaatsen vrij voor dringende opvangvragen en/of voor inclusie-opvang (1 punt)

De gemeente kan een gemotiveerd advies geven over de aanvragen voor de nieuwe plaatsen.

De (bestaande en nieuwe) organisatoren van kinderopvang kunnen tot 10/09/2018 hun aanvraag indienen bij Kind en Gezin en dienen de gemeente hiervan in te lichten.

De gemeente bezorgt vervolgens haar advies voor 30/09/2018 aan Kind en Gezin.

Bestaande en nieuwe actoren in de kinderopvang, zullen weldra hier verder bericht van krijgen via Kind en Gezin.

Contactinformatie