Premie van de netbeheerder voor dakisolatie of zoldervloerisolatie in een woning of appartement

Als u een dak of zoldervloer isoleert in een bestaande woning of appartement, kunt u bij Fluvius een premie aanvragen. Sinds 2021 komt isolatie die u zelf plaatst niet meer in aanmerking.

Voorwaarden

 • Deze premie is er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • De premie kan aangevraagd worden voor isolatie van het dak of voor isolatie van de zoldervloer (als de zolder niet verwarmd wordt).
 • U mag de isolatie zelf plaatsen (eindfactuur tussen 1-7-2020 en 31-12-2020) of een beroep doen op een aannemer (verplicht vanaf eindfactuur 2021).
 • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen (met eindfactuur vanaf 1-7-2020) uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.
  Met een eindfactuur tot 30-6-2020 kunt u geen premie meer aanvragen.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Raadpleeg alle voorwaarden en technische eisen (vereiste Rd-waarde, lambdawaarde, dampscherm, ...) op het Informatieblad 2020, 2021 of 2022 van Fluvius.
 • Sinds 2021 (eindfactuur)
  • moet een aannemer de werken uitvoeren om in aanmerking te komen voor de premie
  • is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief
  • is er een verhoogde premie in geval van asbestverwijdering + isolatie.
   Om in aanmerking te komen voor deze extra premie, moet het asbest verwijderd en afgevoerd worden volgens strikte regels bepaald door OVAM en de Codex welzijn op het werk.

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2020, 2021 of 2022 van Fluvius.

U kunt de premie (tot en met 30-6-2022) bij Fluvius

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Bedrag

Premie voor zelfgeplaatste isolatie (dak of zoldervloer)
Eindfactuur (doe-het-zelf) van 1-7-2020 tot 31-12-20202 euro per m2
Eindfactuur (doe-het-zelf) vanaf 2021geen premie

Premie voor isolatie (dak of zoldervloer) die door aannemer werd geplaatst
Eindfactuur
van 1-7-2020 tot 31-12-2020
Dakisolatie
of zoldervloerisolatie
Basispremie4 euro per m2
Eindfactuur
in 2021
Dakisolatie
of zoldervloerisolatie
Asbestverwijdering
+ dakisolatie
of zoldervloerisolatie
Basispremie4 euro per m212 euro per m2
Klant met
‘uitsluitend nachttarief’
6 euro per m214 euro per m2
Eindfactuur
in 2022
Dakisolatie
of zoldervloerisolatie
Asbestverwijdering
+ dakisolatie
of zoldervloerisolatie
Basispremie8 euro per m216 euro per m2
Klant met ‘uitsluitend nachttarief’10 euro per m218 euro per m2

Beschermde afnemers

Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Premie dakisolatie
of zoldervloerisolatie

voor beschermde afnemers
20202021
(klant met of zonder
‘uitsluitend nachttarief’)
2021
Asbestverwijdering
+ dakisolatie of zoldervloerisolatie
2022
(klant met of zonder
‘uitsluitend nachttarief’)

2022
Asbestverwijdering
dakisolatie of zoldervloerisolatie

geplaatst door aannemer10,5 euro per m210,5 euro per m218,5 euro per m214,5 euro per m222,5 euro per m2
doe-het-zelf5,25 euro per m2geen premiegeen premiegeen premiegeen premie

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010