Project Beekstraat

Vanaf dinsdag 19 april 2022 start een aannemer met onderhoudswerkzaamheden in de Beekstraat. De werfzone gaat vanaf het kruispunt met de Camiel Schuermanslaan tot aan de aansluiting met de Kiewitstraat (exclusief kruispunt). 

De onderhoudswerkzaamheden betreffen het vernieuwen/aanleggen van voetpaden en wegdek.

Twee fases

De werken zullen in twee fases verlopen. Onderstaande planning zal aangehouden worden (onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden):

 • Fase 1 (19 april – 3 juni*): Voetpad- en wegeniswerken Beekstraat gedeelte tussen Camiel Schuermanslaan en kruispunt Wipstraat/Kloosterstraat (inclusief kruispunt)
  Op het einde van fase 1 zal het kruispunt Kloosterstraat-Wipstraat afgesloten worden. De ontsluiting van de Wipstraat zal dan tijdelijk via de Mispelarenstraat en de Kiewitstraat verlopen.
  *De werken hebben vertraging opgelopen, waardoor de geplande einddatum van fase 1 opgeschoven is naar vrijdag 3 juni.

 • Fase 2 (7 juni – 8 juli*): Voetpad- en wegeniswerken Beekstraat, gedeelte tussen kruispunt Wipstraat/Kloosterstraat tot aan het kruispunt met de Kiewitstraat (exclusief kruispunt).
  *De werken hebben door extra funderingswerken, rioolaansluitingen en nutsleidingen die in de weg lagen, vertraging opgelopen. De geplande einddatum van fase 2 is daarom opgeschoven naar midden augustus.
  De aannemer tracht om voor het bouwverlof (start: 11 juli) de onderlaag asfast te leggen en aan een zijde (kant Berkenhof) het voetpad af te werken om plaatselijk verkeer mogelijk te maken.

  Na het bouwverlof zal de andere zijde van het voetpad afgewerkt worden en zullen de andere afwerkingen plaatsvinden.

Tijdens de asfalteringswerken en de daaropvolgende afkoelingsperiode is de straat volledig afgesloten binnen de werfzone en is lokaal verkeer niet mogelijk. Via de communicatiekanalen van het gemeentebestuur zal je vernemen wat de timing van de asfaslteringswerken en de afkoelingsperiode is. 

Deze voorlopige planning is natuurlijk onder voorbehoud van de weersomstandigheden en/of technische problemen. 

Hinder verwacht

Deze werken brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Er wordt een omleiding voor het verkeer ingesteld.  Gelieve de signalisatie te respecteren.  

Omdat de omleiding via de Kiewitstraat verloopt, is het tijdens de duur van de werken verboden om te parkeren in de Kiewitstraat.

Bereikbaarheid OC Berkenhof

OC Berkenhof zal tijdens de werken enkel bereikbaar zijn via de Kloosterstraat en de parking aan de kerk. Het wegrijden zal in fase 1 richting Kiewitstraat gebeuren en in fase 2 richting Camiel Schuermanslaan.

Omleiding De Lijn 

351 (richting Brussel)

 • Niet-bediende haltes: Berkenhof - Gemeentehuis
 • Vervanghaltes: Berkenhof (duidelijk) - Rijkswacht - Craenenplein

352 (richting Leuven) - 651 (richting Zaventem-Machelen)

 • Niet-bediende haltes: Berkenhof - Gemeentehuis - Craenenplein
 • Vervanghaltes: Berkenhof (tijdelijk) 

Vragen? 

Heb je vragen over deze werken? Neem contact op met de dienst Infrastructuurprojecten van het gemeentebestuur

Contactinformatie