Project Sterrebeeksesteenweg

23
feb
2018

Van midden maart tot midden maart 2019 (volgens stand van zaken op 21 december 2018) zullen ingrijpende riolerings- en wegeniswerken plaatsvinden aan de Sterrebeeksesteenweg in Kortenberg en Everberg. Vanaf april wordt de Sterrebeeksesteenweg hierdoor volledig afgesloten. Een omleiding voor lokaal verkeer wordt voorzien via de wijk Armendaal en het centrum van Kortenberg. Op werkdagen zal tijdens de ochtend- en avondspits een doorgangsverbod van kracht zijn omdat het onverantwoord is al het doorgaand verkeer (5000 voertuigen per dag) door de wijk en door het centrum te laten rijden. De wegen waarlangs de lokale omleiding loopt, hebben immers onvoldoende capaciteit om dit verkeer op te vangen tijdens de spitsen.

Om dit doorgangsverbod efficiënt te kunnen handhaven, worden er ANPR-camera’s met automatische nummerplaatherkenning en trajectcontrole ingezet. Als u zonder een vergunning door het gebied rijdt op de vermelde tijdstippen, zult u vanaf april beboet worden. Buiten de ochtend- en avondspits en tijdens het weekend kan iedereen de camerazone doorrijden.

Meer info over het project Sterrebeeksesteenweg en de ANPR-camera’s.

Inwoners binnen het cameragebied worden allemaal persoonlijk aangeschreven en ontvangen logingegevens voor een webomgeving waarin zij hun voertuigen kunnen aanmelden voor een vergunning. Zij kunnen ook vaste bezoekers een permanente vergunning verlenen en toevallige bezoekers een dagontheffing toekennen.

Handelaars of ondernemers in de projectzone zullen aan hun klanten een ontheffing kunnen toekennen. 

Daarnaast kunnen andere chauffeurs (zowel inwoners als niet-inwoners van Kortenberg) een vergunning aanvragen om door het cameragebied te rijden. Voor inwoners van het ruimere projectgebied (Everberg, Meerbeek, Kortenberg-Zuid – ten zuiden van de Leuvensesteenweg) is geen motivering vereist. Andere chauffeurs moeten een bestemming in het cameragebied kunnen aantonen.

Vraag een ontheffing aan.

 

Contactinformatie