Raad voor Lokale Economie (RLE)

Oproep

De Raad voor Lokale Economie (RLE) is een officieel orgaan dat het gemeentebestuur advies geeft bij het beleid op het vlak van deLogo van de Raad voor Lokale Economie van Kortenberg lokale economie.

De RLE verwelkomt graag nieuwe leden. Bent u kandidaat? Dan moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Raadpleeg de voorwaarden in de statuten. Wenst u lid te worden van de RLE, stuur dan een mail naar de dienst Ondernemen via de contactgegevens die u onderaan deze pagina vindt.

Uw inschrijving is enkel geldig mits mededeling van uw ondernemingsnummer. Voor een rechtspersoon kan enkel de zaakvoerder of bestuurder, en bij gebreke, een vennoot zich inschrijven. Mogen zich ook als kandidaat aanmelden: drie afgevaardigden uit het bestuur van een middenstandsorganisatie.

Op donderdag 25 april 2013 werden, onder en door de ingeschreven leden, nieuwe bestuursleden verkozen voor 3 jaar.

Samenstelling

 • Voorzitter: Jan Brutin, Lodewijk Maesstraat 30 bus 1 te 3070 Kortenberg, tel. 0475 37 57 37Bestuur van de Raad voor Lokale Economie van Kortenberg
 • Ondervoorzitter: Karla Vandecasteele, Klein Vilvoordestraat 46 A te 3078 Meerbeek, tel. 02 251 15 65
 • Secretaris: Kristof Van Roey, Leuvensesteenweg 672 te 3071 Erps-Kwerps, tel. 0472 99 62 67
 • Bestuursleden:
  • Juliaan Wauters, Haaggatstraat 41 te 3071 Erps-Kwerps, tel. 02 759 22 73
  • Sofie Stiers, Lozendaalstraat 35 te 3078 Everberg, tel. 0496 64 51 13
  • Wim Moons, Leuvensesteenweg 343 te 3070 Kortenberg, tel. 02 759 72 41
 • Schepen van Lokale Economie: Sabine Ledens, Sijsjeslaan 38A te 3078 Everberg, tel. 0486 85 36 50

Doelstelling

De Raad voor Lokale Economie is een officieel orgaan dat de gemeente bijstaat inzake alle mogelijke middenstandsaangelegenheden in Kortenberg. De statuten werden op de gemeenteraad van december 2009 goedgekeurd. Alle belangstellende ondernemers (middenstanders en KMO-ers), die gevestigd zijn in Kortenberg en er hun activiteiten uitoefenen, kunnen lid worden van deze raad.

Initiatieven

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag: aanvragen

Het College van burgemeester en schepenen kan in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten afwijkingen op de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag verlenen aan handelaars of ambachtslieden in Kortenberg.

 • Deze afwijkingen gelden voor geheel Kortenberg (bijvoorbeeld ter gelegenheid van de eindejaarsperiode en solden of ter gelegenheid van een braderij, avondmarkt, ...).
 • Deze afwijkingen mogen niet meer dan 15 dagen per jaar bedragen.
 • Eén of meerdere handelaars of ambachtslieden, of een vereniging van handelaars of ambachtslieden, die dergelijke afwijking(en) wensen te bekomen, kunnen een aanvraag tot afwijking indienen. Deze aanvraag moet schriftelijk en tijdig gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, dienst voor Lokale Raad Economie, De Walsplein 30 te 3070 Kortenberg. De aanvraag vermeldt het gebied en de datum/data waarvoor afwijking wordt gevraagd.

Na advies van de Raad voor Lokale Economie beslist het College van Burgemeester en Schepenen over de afwijkingen die het wenst toe te staan, rekening houdende met het algemeen nut en de economische noodwendigheden.

Verslagen

Contactinformatie