Reserveren als erkende Kortenbergse vereniging

Het gemeentebestuur van Kortenberg stelt ter ondersteuning van het lokale verenigingsleven volgende infrastructuur ter beschikking. Bij het reserveren van een gemeentelijke zaal gaat men akkoord met alle geldende reglementen hieromtrent.

Voorwaarden

Soorten gebruikers

Gemeentebestuur, gemeentelijke diensten en instellingen:

 • Gemeentebestuur, gemeentelijke diensten, gemeentelijke openbare instellingen (POB)
 • OCMW Kortenberg
 • Lokale Politie Herko
 • Onderwijsinstellingen uit Kortenberg, Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) en hun ouderraden
 • Gemeentelijk erkende adviesraden
 • Verenigingsraden en beheerraden die infrastructuur beheren

Erkende Kortenbergse verenigingen

Kortenbergse verenigingen met bovenlokaal karakter:

Soorten activiteiten

 1. Bestuursvergadering
 2. Ledenactiviteit
 3. Publieke socio-culturele activiteit met of zonder drankverkoop waarbij al dan niet inkomgeld gevraagd wordt
  • Vormende of ontmoetingsactiviteit       
  • Activiteit zonder winstoogmerk
  • Activiteit met winstoogmerk
  • Dansgelegenheid
  • Sportactiviteiten

Procedure

De volgende zalen kunt u online reserveren met onze reserveringssoftware: GC ColombaOC De ZolderAcademie Berkenhof, OC Berkenhof is niet beschikbaar door renovatiewerken, OC Atriumsporthal Kortenberg en sporthal Erps-Kwerps.

Indien u reeds over inloggegevens voor het reservatiesysteem beschikt dan kunt u reserveren via de grote oranje knop 'reserveren' bovenaan rechts van deze tekst. U wordt dan rechtstreeks doorgelinkt naar onze reserveringssoftware.

Indien u nog geen inloggegevens voor uw erkende kortenbergse vereniging heeft, dan kunt u deze aanvragen via verhuur@kortenberg.be.

OC De Zolder kunt u niet reserveren tijdens de schooluren.

OC Oud Gemeentehuis kunt u niet online reserveren. Hiervoor dient u contact op te nemen met het bestuur van de verenigingsraad van Everberg.

Meebrengen

bij online aanmelden

 

Bedrag

dagdeel:

 • voormiddag: 8-13 uur
 • namiddag: 13-18 uur
 • avond: 18-3 uur

grote zalen:

 • grote zaal in GC Colomba
 • cultuurzaal in OC Berkenhof - Niet beschikbaar door renovatiewerken.
 • feestzaal in OC Everberg
 • grote zaal in OC Atrium
 • grote zaal in OC De Zolder

kleine zalen:

 • cafetaria en kleine zaal in GC Colomba
 • harmonie- en ontmoetingszaal in OC Berkenhof
 • cafetaria in OC Atrium

Erkende Kortenbergse verenigingen

 • betalen het basistarief
 • kunnen de infrastructuur te allen tijde reserveren maar ten vroegste in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de geplande activiteit plaatsvindt. Voorbeeld: vanaf 1/1/2011 voor activiteiten in 2012.
 • betalen voor een bestuursvergadering die plaatsvindt in een grote zaal het tarief voor een ledenactiviteit
 • betalen niets voor een bestuursvergadering die plaatsvindt in alle andere lokalen

Kortenbergse verenigingen met bovenlokaal karakter

 • kunnen de infrastructuur 1 x per jaar huren aan het basistarief
 • kunnen daarnaast de infrastructuur huren aan het basistarief x 2
 • kunnen de infrastructuur slechts 6 maanden voor de geplande activiteit reserveren
 • betalen voor een bestuursvergadering die plaatsvindt in een grote zaal het tarief voor een ledenactiviteit
 • betalen 1 euro per uur voor een bestuursvergadering die plaatsvindt in alle andere lokalen
 • betalen steeds een waarborg van (minstens) 250,00 euro voor een publieke activiteit

Regelgeving

Gebruiksuren: 

 • socio-culturele activiteiten van 8 uur tot 3 uur
 • sportactiviteiten van 8 uur tot 23 uur
 • overnachten is niet toegestaan

Uitzonderingen moeten aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen

 

Contactinformatie