Reserveren als erkende Kortenbergse vereniging

Het gemeentebestuur van Kortenberg stelt ter ondersteuning van het lokale verenigingsleven volgende infrastructuur ter beschikking.

Voorwaarden

Soorten gebruikers

Gemeentebestuur, gemeentelijke diensten en instellingen:

 • Gemeentebestuur, gemeentelijke diensten, gemeentelijke openbare instellingen (POB)
 • OCMW Kortenberg
 • Lokale Politie Herko
 • Onderwijsinstellingen uit Kortenberg, Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) en hun ouderraden
 • Gemeentelijk erkende adviesraden
 • Verenigingsraden en beheerraden die infrastructuur beheren

Erkende Kortenbergse verenigingen

Kortenbergse verenigingen met bovenlokaal karakter:

Soorten activiteiten

 1. Bestuursvergadering
 2. Ledenactiviteit
 3. Publieke socio-culturele activiteit met of zonder drankverkoop waarbij al dan niet inkomgeld gevraagd wordt
  • Vormende of ontmoetingsactiviteit       
  • Activiteit zonder winstoogmerk
  • Activiteit met winstoogmerk
  • Dansgelegenheid
  • Sportactiviteiten

Procedure

De volgende zalen kunt u online reserveren met onze reserveringssoftware: GC ColombaOC De ZolderAcademie Berkenhof, OC BerkenhofOC Atriumsporthal Kortenberg en sporthal Erps-Kwerps.

Indien u reeds over inloggegevens voor het reservatiesysteem beschikt dan kunt u reserveren via de grote oranje knop 'reserveren' bovenaan rechts van deze tekst. U wordt dan rechtstreeks doorgelinkt naar onze reserveringssoftware.

Indien u nog geen inloggegevens voor uw erkende kortenbergse vereniging heeft, dan kunt u deze aanvragen via verhuur@kortenberg.be.

OC De Zolder kunt u niet reserveren tijdens de schooluren.

OC Oud Gemeentehuis kunt u niet online reserveren. Hiervoor dient u contact op te nemen met het bestuur van de verenigingsraad van Everberg.

Meebrengen

bij online aanmelden

 

Bedrag

dagdeel:

 • voormiddag: 8-13 uur
 • namiddag: 13-18 uur
 • avond: 18-3 uur

grote zalen:

 • grote zaal in GC Colomba
 • cultuurzaal in OC Berkenhof
 • feestzaal in OC Everberg
 • grote zaal in OC Atrium
 • grote zaal in OC De Zolder

kleine zalen:

 • cafetaria en kleine zaal in GC Colomba
 • harmonie- en ontmoetingszaal in OC Berkenhof
 • cafetaria in OC Atrium

Erkende Kortenbergse verenigingen

 • betalen het basistarief
 • kunnen de infrastructuur te allen tijde reserveren maar ten vroegste in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de geplande activiteit plaatsvindt. Voorbeeld: vanaf 1/1/2011 voor activiteiten in 2012.
 • betalen voor een bestuursvergadering die plaatsvindt in een grote zaal het tarief voor een ledenactiviteit
 • betalen niets voor een bestuursvergadering die plaatsvindt in alle andere lokalen

Kortenbergse verenigingen met bovenlokaal karakter

 • kunnen de infrastructuur 1 x per jaar huren aan het basistarief
 • kunnen daarnaast de infrastructuur huren aan het basistarief x 2
 • kunnen de infrastructuur slechts 6 maanden voor de geplande activiteit reserveren
 • betalen voor een bestuursvergadering die plaatsvindt in een grote zaal het tarief voor een ledenactiviteit
 • betalen 1 euro per uur voor een bestuursvergadering die plaatsvindt in alle andere lokalen
 • betalen steeds een waarborg van (minstens) 250,00 euro voor een publieke activiteit

Regelgeving

Gebruiksuren: 

 • socio-culturele activiteiten van 8 uur tot 3 uur
 • sportactiviteiten van 8 uur tot 23 uur
 • overnachten is niet toegestaan

Uitzonderingen moeten aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen

 

Contactinformatie