Rioleringswerken Doelstraat en Hoekstraat (project Pompstation en persleiding Vrebos) vanaf maandag 25 maart 2019

27
feb
2019

De rivieren in Vlaanderen zijn jarenlang sterk vervuild geweest. Geleidelijk aan komt hier verbetering in. In opdracht van het Vlaamse Gewest bouwt Aquafin immers de nodige infrastructuur om het huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Het gaat dan om de zogenaamde collectoren en zuiveringsinstallaties. Binnenkort start in de wijk Vrebos een project om het afvalwater van 150 inwoners van Kortenberg op te vangen in een gescheiden rioleringsstelsel. Dit vuile water komt nu nog ongezuiverd terecht in de grachten in de Doelstraat en de Hoekstraat. Na uitvoering van de werken zal het afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Kortenberg.

Aquafin zal in de Hoekstraat een proper en vuilwaterriool aanleggen vanaf de woning met huisnummer 38 tot huisnummer 71. Hier zal de vuilwaterleiding worden aangesloten op een pompstation dat het afvalwater oppompt naar het bestaande stelsel in de Hoekstraat op het kruispunt met de Diepeweg. De regenwaterleiding zal rechtstreeks aansluiten op de bestaande gracht naast het perceel met huisnummer 71.

De gemeente Kortenberg zal het lozingspunt in de Doelstraat saneren. Er zal een vuilwaterleiding worden aangelegd die zal vertrekken ter hoogte van Doelstraat 52 en onder de rijweg zal gaan tot aan de Hoekstraat. Daar zal ze aansluiten op de nieuwe leiding. Ook zal er in de Doelstraat een tweede pompstation gebouwd worden waarop het afvalwater afkomstig van het opwaartse gebied rond de Vrebosstraat/Doelstraat zal worden aangesloten.

De aannemer zal in opdracht van Aquafin op maandag 4 maart starten met de voorbereidende werken ter hoogte van de pompstations. Op maandag 25 maart zal er effectief gestart worden met de opbraak van de wegenis in de Doelstraat en de Hoekstraat en de aanleg van de riolering. Ter hoogte van Doelstraat 20 zal de rijbaan volledig worden afgesloten. De Hoekstraat zal afgesloten worden vanaf het huisnummer 45 (het kruispunt met de Diepeweg) tot aan huisnummer 71.

(Update 25/03/2019: De fietsdoorgang van en naar Vrebos via de 'Konijnenpijp' zal niet mogelijk zijn tot en met 8 april 2019. Nadien zal men via de Doelstraat terug naar het fietspad kunnen.)

De werken zullen vermoedelijk ongeveer tot september 2019 duren, onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden en/of technische problemen. Bij de planning van de werken zal er op toegezien worden dat de woningen maximaal bereikbaar blijven. De werken gebeuren in één fase. Gelieve zoals steeds de signalisatie te respecteren.

Contactinformatie