Samenaankoop verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van niet-bewoonde gebouwen

Het gebruik van golfplaten en leien die asbest bevatten, was tot 1998 courant bij het optrekken van een gebouw. Door de enorme impact van asbest op het milieu en de gezondheid van de mens is het produceren, verhandelen of (her)gebruik van asbesthoudende materialen al sinds 2001 verboden. De Vlaamse Regering heeft samen met OVAM een asbestafbouwbeleid uitgewerkt om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.

Ook onze gemeente ondersteunt deze asbestafbouwdoelstellingen. Daarom organiseren we samen met Interleuven en 7 andere gemeenten een samenaankoop voor de verwijdering van asbesthoudende dakbedekking van kleine niet-bewoonde gebouwen, zoals een tuinhuis, kippenhok, garage, open afdak, ….

Procedure

Heb je interesse om een asbesthoudend dakbedekking te laten verwijderen van een klein gebouw via dit project?

Dan kan je je vrijblijvend inschrijven via volgende link https://extranet.interleuven.be/asbestverwijdering

Uitzonderingen

Het plaatsen van een nieuw dak op het gebouw hoort niet tot de opdracht. Dus in eerste instantie zal u moeten nadenken of het gebouw al dan niet nog functioneel is en daarna beslissen of het mag gesloopt worden zodat er meer ruimte ontstaat. Indien u het gebouw wenst te behouden, zal u zelf een aannemer onder de arm moeten te nemen voor de plaatsing van een nieuwe dakbedekking.

Regelgeving

Let op: het plaatsen van een nieuw dak op het gebouw, noch het slopen van het gebouw hoort tot de opdracht. De opdracht stelt de inwoner niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele vergunningen, als die nodig zouden zijn.

Contactinformatie