Samenaankoop verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van niet-bewoonde gebouwen

Het gebruik van golfplaten en leien die asbest bevatten, was tot 1998 courant bij het optrekken van een gebouw. Door de enorme impact van asbest op het milieu en de gezondheid van de mens is het produceren, verhandelen of (her)gebruik van asbesthoudende materialen al sinds 2001 verboden. De Vlaamse Regering heeft samen met OVAM een asbestafbouwbeleid uitgewerkt om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.

Ook onze gemeente ondersteunt deze asbestafbouwdoelstellingen. Daarom organiseren we samen met Interleuven en 7 andere gemeenten een samenaankoop voor de verwijdering van asbesthoudende dakbedekking van kleine niet-bewoonde gebouwen, zoals een tuinhuis, kippenhok, garage, open afdak, ….

Voorwaarden

De prijsvoorwaarden met uitvoeren van de werken zijn geldig tot 31 december 2023.

Procedure

  1. Interesse? Bezorg je aanvraag via het inschrijvingsformulier van Interleuven: https://extranet.interleuven.be/asbestverwijdering.
  2. Registreer tegelijk je aanvraag voor EcoWerf-asbestcoach via: https://www.ecowerf.be/aanvraag-ophaling-asbest-aan-huis
  3. De aannemer neemt contact met je op voor de opmaak van een offerte.
  4. Op vraag van de aannemer maak je foto’s van alle zijden van het te verwijderen dak of een filmpje. Dit stuur je naar A.A.R.S. via e-mail naar (asbestverwijderen@aars.be) of via Whatsapp naar 0471 78 04 03.
  5. De aannemer maakt op basis hiervan een offerte op en bezorgt deze aan jou.
  6. Jij beslist zelf of je de offerte aanvaardt en wil verder gaan met de aannemer. Indien je beslist om de werken niet te laten uitvoeren, betaalt je de kost van de opmaak van de offerte.
  7. Na het aanvaarden van de offerte krijg je bezoek van de asbestcoach van EcoWerf. Zij verkoopt ook de asbestzakken (30 euro/zak met een max. van 5 zakken/jaar).
  8. De werken worden uitgevoerd door de aannemer.
  9. De zakken met asbesthoudend materiaal worden opgehaald door EcoWerf.

Uitzonderingen

Het plaatsen van een nieuw dak op het gebouw hoort niet tot de opdracht. Dus in eerste instantie zal u moeten nadenken of het gebouw al dan niet nog functioneel is en daarna beslissen of het mag gesloopt worden zodat er meer ruimte ontstaat. Indien u het gebouw wenst te behouden, zal u zelf een aannemer onder de arm moeten te nemen voor de plaatsing van een nieuwe dakbedekking.

Regelgeving

Let op: het plaatsen van een nieuw dak op het gebouw, noch het slopen van het gebouw hoort tot de opdracht. De opdracht stelt de inwoner niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele vergunningen, als die nodig zouden zijn.

Contactinformatie