Schoolstraat in Engerstraat vanaf 1 september 2020

27
aug
2020

Vanwege de huidige coronavoorschriften voor de scholen blijft het noodzakelijk om de schoolstraat in de Engerstraat te behouden. Om de fysieke afstand (1,5 meter tussen twee personen – ook gekend als ‘social distancing’) bij het begin en het einde van de schooldag te kunnen garanderen, is het belangrijk dat er voldoende plaats voor de schoolpoort wordt voorzien. In de omgeving van de schoolingang van Mater Dei is die ruimte er vandaag niet.

Daarom is in samenspraak met de school Mater Dei, de politie en de gemeente Kortenberg beslist om (voorlopig tot en met 31 december 2020) opnieuw een schoolstraat in te voeren. 

Het gemeentebestuur heeft de resultaten en opmerkingen aangaande de bevraging over de schoolstraat in de Engerstraat ontvangen en verwerkt. In de mate van het mogelijke probeert het gemeentebestuur aan deze opmerkingen tegemoet te komen. 

Hieronder vindt u een oplijsting met nieuwe maatregelen die gebruikt zullen worden:

  • De tijdspanne van de schoolstraat zal korter zijn. 
  • Het hek zal steeds bemand worden door iemand van de school Mater Dei.
  • Indien de schoolstraat permanent wordt ingevoerd, zal er een automatisch systeem komen (verschillende opties worden bekeken). 
  • De 'kus en rij'-zone ligt in de Zavelstraat (en niet meer in de Dekenijstraat). 

Vanaf dinsdag 1 september 2020 zal de Engerstraat verkeersvrij gemaakt worden tussen de Zavelstraat en Dreef, op volgende tijdstippen:

  • Op maandag van 8.45 tot 9.05 u. en van 15.45 tot 16.15 u.
  • Op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 9.05 u. en van 15.20 tot 15.50 u.
  • Op woensdag van 8.45 tot 9.05 u. en van 11.55 tot 12.25 u.

Inwoners van het gedeelte van de straat waar de schoolstraat wordt ingevoerd, kunnen tijdens de schoolstraat de straat steeds inrijden indien ze een vergunning kunnen voorleggen. Deze vergunning moet ingevuld worden en zichtbaar onder de voorruit worden geplaatst. Per woonadres worden twee blanco vergunningen voorzien. Gelieve contact op te nemen met de dienst Mobiliteit indien er meer wagens ingeschreven zijn op uw woonadres. 

Bestuurders die in de schoolstraat rijden, moeten dit stapvoets doen. Ze moeten de doorgang vrijlaten voor de voetgangers en fietsers, de zwakke weggebruikers voorrang verlenen en stoppen indien nodig. De bestuurders mogen de voetgangers en fietsers niet in gevaar brengen en hen niet hinderen. 

De politie en de bevoegde gemeentediensten zullen regelmatig aanwezig zijn om deze maatregel te monitoren en te evalueren.

Met eventuele vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de dienst Mobiliteit. 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus

 

Contactinformatie