Schoolstraat Kwerpsebaan verlengd tot 31 januari 2020

7
nov
2019

Veiligheid voor schoolomgevingen is voor het gemeentebestuur een belangrijk actiepunt. We ontvangen regelmatig klachten over verkeersonveilige situaties in directe omgeving van de school.

In samenspraak met de school De Klimop, politie HerKo en de gemeente Kortenberg werd beslist om tijdens de periode van de werken aan de spoorwegbrug in de Zavelstraat voor het maken van een fietstunnel voor de HST-F3-Fietssnelweg tijdelijk een schoolstraat te testen in de Kwerpsebaan. Een schoolstraat wordt gedurende een korte periode afgesloten, net voor de start en net na het einde van de schooldag. Op die manier kunnen voetgangers en fietsers zich veilig in de straat begeven, zonder gevaar te lopen door gemotoriseerd verkeer. 

De schoolstraat werd in eerste instantie als positief ervaren door de school en de testfase wordt daarom verlengd tot en met 31 januari 2020. Dit betekent concreet dat de Kwerpsebaan verkeersvrij wordt gemaakt tussen de Oudebaan en Vrededal, op volgende tijdstippen:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 9 u. en van 15.15 tot 16 u.

Woensdag van 8.15 tot 9 u. en van 11.30 tot 12.15 u. 

Bewoners van dit gedeelte van de Kwerpsebaan kunnen tijdens deze momenten de straat steeds in- en uit rijden, de anderen die niet in dit deel wonen, dienen op de hierboven vermelde tijdstippen om te rijden.

Aangezien de werken aan de HST-F3-Fietssnelweg tussen de Kouterstraat en de Zavelstraat nog niet afgerond zijn, dienen de fietsers de omleiding te volgen via de Kouterstraat, Vilvoordsebaan en Kwerpsebaan. Aangezien het hier gaat over een groot aantal fietsers en de Vilvoordsebaan smal is, is het niet wenselijk om gemotoriseerd verkeer in conflict te brengen met deze fietsers en dus blijft de Vilvoordsebaan ook fysiek afgesloten tussen huisnummer 6 en 8 tot de aannemer de werken aan de F3 volledig heeft afgerond. Deze knip blijkt noodzakelijk omdat veel automobilisten, ondanks dat in de Vilvoordsebaan alleen plaatselijk verkeer is toegelaten, het verbod negeren en de Vilvoordsebaan gebruiken als sluiproute.

De politie en de bevoegde gemeentediensten zullen regelmatig aanwezig zijn om deze maatregel te monitoren en te evalueren. Gelieve zoals steeds de signalisatie te respecteren.

Omleiding De Lijn

Lijnen: 352, nachtbus 352, 522, 528 en 530

Periode: Tot en met vrijdag 31 januari 2020      

Niet-bediende haltes: Erps-Kwerps: Erps Kerk (op het Dorpsplein), Maalderij, Gemeenteschool, Kwerps Kerk (op de Kwerpsebaan)

Vervanghaltes: Erps-Kwerps: Erps Kerk (op de Peperstraat), Kasteelstraat, Kwerps Kerk (op de Kasteelstraat)

Lijn: 516     

Periode: Tot en met vrijdag 31 januari 2020

Niet-bediende haltes: Erps-Kwerps: Kwerps Kerk (op de Kwerpsebaan)

Vervanghaltes: Erps-Kwerps: Kwerps Kerk (op het Sint-Pietersplein), Gemeenteschool

Meer informatie over omleidingen van De Lijn.

Omleiding De Lijn (afsluiten Kwerpsebaan)

Contactinformatie