Schoolstraten voor De Regenboog vanaf 1 september 2020

27
aug
2020

Om de fysieke afstand (1,5 meter tussen twee personen – ook gekend als ‘social distancing’) bij het begin en het einde van de schooldag te kunnen garanderen, is het belangrijk dat er voldoende plaats voor de schoolpoort wordt voorzien. In de omgeving van de schoolingang van De Regenboog is die ruimte er vandaag niet.

Daarom is in samenspraak met de school De Regenboog, de politie en de gemeente Kortenberg beslist om tijdens de periode van de coronamaatregelen (voorlopig tot en met de kerstvakantie) tijdelijk een schoolstraat in te voeren. 

Een schoolstraat wordt gedurende een korte periode afgesloten, net voor de start en net na het einde van de schooldag. Op die manier kunnen voetgangers en fietsers zich veilig in de straat begeven, zonder gevaar te lopen door gemotoriseerd verkeer.

Vanaf dinsdag 1 september 2020 zullen de Kloosterstraat en de Sint-Amandstraat daarom verkeersvrij gemaakt worden op volgende tijdstippen:

  • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.15 tot 16 u.
  • Op woensdag van 11.45 tot 12.30 u.

Het gemeentebestuur vraagt aan de ouders van de leerlingen van De Regenboog om de verplaatsing naar school zo veel mogelijk te voet of met de fiets te doen. 

Indien de wagen het enige alternatief is, dan kunt u deze op een veilige manier parkeren en de laatste meters naar de school te voet doen. Op het kaartje ziet u op welke plaatsen er parking is in de nabije omgeving. Foutief parkeren in de buurt van de school is vaak zeer gevaarlijk voor de schoolgaande kinderen. De politie zal hier dan ook controle op uitvoeren.

De Sint-Amandstraat en Kloosterstraat worden vanaf 1 september 2020 tot en met de kerstvakantie ingericht als schoolstraten

De politie en de bevoegde gemeentediensten zullen regelmatig aanwezig zijn om deze maatregel te monitoren en te evalueren. Met eventuele vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de dienst Mobiliteit (02 755 30 70) of bij de school. Er wordt nogmaals benadrukt dat dit een tijdelijke oplossing is tijdens de coronaperiode.

Waarom wordt de straat afgesloten?

Er moet gegarandeerd worden dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden, ook voor wachtende ouders.

De school zal per klas onder leiding van de leerkracht een route stappen van de Kloosterstraat naar de Beekstraat en zo naar de Sint-Amandstraat. Op deze weg zullen de ouders op het voetpad wachten tot hun kind voorbijkomt.

De leerlingen stappen in volgorde en zonder elkaar te kruisen de schoolpoort uit en volgen de Kloosterstraat richting de Beekstraat. Ze stappen onder leiding van hun klasleraar in het midden van de straat, op voldoende afstand. Ouders staan links en rechts op de voetpaden en wachten tot hun kind passeert. De leerkracht 'overhandigt’ het kind veilig aan de ouders. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om slechts één ouder het kind te laten ophalen.

In de Beekstraat stappen alle kinderen op het voetpad. Hier kunnen geen kinderen afgehaald worden, want daar blijft het verkeer stromen. Ook de bus van De Lijn moet daar passeren. In de Sint-Amandstraat is er hetzelfde scenario als in de Kloosterstraat: ouders kunnen hier op een veilige manier hun kind ophalen. Er wordt door de poort aan de achterkant van de school gestapt. Zijn er nog kinderen over, dan worden die aan Ferm overgedragen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus

Circulatieplan schoolstraten De Regenboog

 

Contactinformatie