Speeltuin Weesbeekdal

In de week van 17 oktober 2022 starten de werken aan de nieuwe speeltuin van Weesbeekdal. Eerst start Aquafin met de rioleringswerken, daarna wordt er een nieuwe speeltuin aangelegd.

Deze werken hebben door het slechte weer vertraging opgelopen en zijn vermoedelijk afgerond op 1 februari 2023, uiteraard onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld: slecht weer). 

Waarom deze werken?

Deze werken kaderen in het hemelwaterplan dat de gemeente Kortenberg vorig jaar heeft opgemaakt. Hemelwaterplannen zijn belangrijk voor de aanpak van wateroverlast en -schaarste. 

Door maatregelen te treffen om het hemelwater beter op te vangen en te laten infiltreren in de bodem, stroomt het minder snel af naar de beken en rivieren. Hierdoor kunnen zowel ongewenste overstromingen als droogte voorkomen worden.

De speeltuin in Weesbeekdal is één van de locaties waar de gemeente Kortenberg wil inzetten op buffering en infiltratie van het hemelwater. Het plein blijft zijn oorspronkelijke functie als speelterrein behouden, maar krijgt er een waterfunctie bij. 

Hinder

Samen met de aannemer zal Aquafin er alles aan doen om de hinder te beperken. De inwoners van de straat zullen soms moeilijkheden hebben om hun woning te bereiken (tijdens de werkuren). 

Wanneer de aannemer zal werken aan de riolering ter hoogte van huisnummer 13, zal de straat over een kort stuk opengebroken worden. Gedurende een maand zal er dan geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Plaatselijk verkeer blijft wél mogelijk, en ook de huizen en garages van de inwoners van de straat blijven steeds bereikbaar. De aannemer zal de omwonenden per brief nog informeren over de exacte periode. 

Speeltuin afgesloten

Tijdens de duur van de werken zal de speeltuin uit veiligheidsoverwegingen volledig afgesloten zijn. Ook buiten de werkuren is de speeltuin afgesloten omdat het speelterrein tijdelijk een werf is. 

Vragen? 

Heb je vragen over deze werken? Neem contact op met het Aquafin Contactcenter via 03 450 45 45 (op werkdagen tussen 8 en 17 u.) of contact@aquafin.be

Of neem contact op met de dienst Infrastructuurprojecten van het gemeentebestuur Kortenberg via onderstaande contactgegevens (telefonisch tussen 9 en 16 u.). 

Werken aan de speeltuin in Weesbeekdal

Contactinformatie