Speeltuin Weesbeekdal

De werken aan de speeltuin van Weesbeekdal zijn volledig afgerond. Het speelterrein werd opgefrist door de verouderde speeltoestellen weg te halen en het terrein volledig heraan te leggen.

Deze werken kaderen in het hemelwaterplan dat de gemeente Kortenberg de voorbije jaren heeft opgemaakt. Hemelwaterplannen zijn belangrijk voor de aanpak van wateroverlast en -schaarste. Door maatregelen te treffen om het hemelwater beter op te vangen en te laten infiltreren in de bodem, stroomt het minder snel af naar de beken en rivieren. Hierdoor kunnen zowel ongewenste overstromingen als droogte voorkomen worden. De speeltuin in Weesbeekdal is één van de locaties waar onze gemeente wil inzetten op buffering en infiltratie van het hemelwater.

Het plein bleef zijn oorspronkelijke functie als speelterrein behouden, maar kreeg er een waterfunctie bij. Het regenwater van de wegenis en de garageboxen wordt afgevoerd naar twee infiltratiekommen. Na hevige of langdurige regenval zullen zij kortstondig omgetoverd worden in ondiepe vijvers tot het water geabsorbeerd is.

Het speelterrein zelf werd ingericht met nieuwe speeltuigen zoals onder meer een rolstoeldraaiplaat, bodemtrampolines, een zandspeelhuisje en klim- en huppelstammen.

De grond die uitgegraven werd voor de aanleg van de infiltratiebekkens werd gebruikt om het speelterrein glooiend te maken en de nieuwe aanplantingen zorgen voor meer biodiversiteit.

Vragen over de vernieuwing? 

Neem contact op met de dienst Infrastructuurprojecten of de Jeugddienst via onderstaande contactgegevens (telefonisch tussen 9 en 16 u.). 

Officiële opening speeltuin zaterdag 10 juni 2023

Op zaterdag 10 juni 2023 is er de officiële feestelijke opening van de nieuwe speeltuin in Weesbeekdal. De omwonenden zullen per brief uitgenodigd worden voor deze opening. 

 

Contactinformatie