Sport: Solliciteren als sportmonitor herfst-, kerst- en krokusvakantie 2022 - 2023

Contactgegevens

Adresgegevens 1
Geboortedatum *

Niet-inwoners vragen zelf een uittreksel uit het strafregister op bij het gemeentebestuur waar ze gedomicilieerd staan.

Kampen

Ik stel me kandidaat tijdens volgende week/weken: *

Bijkomende achtergrondinformatie

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Korte bevraging

Hoe heb je de weg naar het aanmeldingsformulier gevonden? *