Stand van zaken project Sterrebeeksesteenweg

6
jun
2019

De werken aan het fietspad en het voetpad zijn bijna afgerond. Er dienen nog een aantal opritten aangepast te worden aan het nieuwe niveau. Het schuilhuisje aan de bushalte zal geplaatst worden en de verkeerslichten zullen verder afgewerkt worden.

De afkoppelingswerken op privéterrein zijn afgewerkt op een aantal lokale verbeteringen en herstellingen na.

De beide nieuwe rioleringssystemen (voor regenwater en vuil water) worden momenteel onderzocht door middel van proeven en controles met camera. Nog niet alle resultaten zijn gekend. De resultaten die wel al gekend zijn, tonen op bepaalde plaatsen mankementen. Aquafin wacht op de definitieve technische verslagen van al deze onderzoeken om een zicht te krijgen op de ernst van de gebreken en de nodige herstellingswerken. 

Afhankelijk van de manier waarop de herstellingswerken moeten gebeuren en de plaatsen waar, zal beslist worden wanneer de laatste laag asfalt aangelegd kan worden en de belijningswerken uitgevoerd kunnen worden. Van zodra daar een zicht op is, zal een precieze datum voor het openstellen van de Sterrebeeksesteenweg gegeven kunnen worden.

Het gemeentebestuur volgt samen met Aquafin, die als bouwheer optreedt, de werken dagelijks op. Helaas zijn er door de aannemer verschillende fouten gemaakt die een vlot verloop van de werken bemoeilijken. We houden u verder op de hoogte.