Steun Vlaamse regering voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen

30
jun
2020

Gemeenten spelen de komende weken en maanden een belangrijke rol in de geleidelijke terugkeer naar het normale leven. De gemeente Kortenberg werkt momenteel aan een herstelplan met meerdere pijlers. Een van de pijlers is de heropstart van de vrijetijdsactiviteiten.

Vlaanderen schenkt aan de gemeente Kortenberg een bedrag van 208.500 euro ter ondersteuning van de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. De gemeente krijgt een grote autonomie om te bepalen hoe ze dit bedrag zo effectief mogelijk kan besteden. Het gemeentebestuur wil daarbij vooral inzetten op initiatieven die een hefboom kunnen zijn voor de toekomst. Dat kan pas na een goede analyse van het werkveld en de effecten die de coronacrisis heeft gehad en in de toekomst nog zal hebben. Dat zal bij alle betrokken adviesraden worden afgetoetst.

De vrijetijdssector speelt een heel belangrijke rol in het heropleven van het sociaal leven in de gemeente. Toch ziet het gemeentebestuur de steun aan deze sector als onderdeel van het grote herstelplan, waarbij er veel links kunnen worden gelegd van de vrijetijdssector naar andere sectoren. Daarom zal er na de zomer een raadscommissie plaatsvinden over het herstelplan in zijn geheel, alsook overleg met de verschillende adviesraden volgens hun eigen timing.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.

Contactinformatie