Stormwinden op zondag 10 maart 2019

11
mrt
2019

Het afgelopen weekend raasde een storm over Vlaanderen die heel wat schade aanrichtte. Vlaanderen zal onderzoeken of dit stormweer erkend kan worden als algemene ramp.

De procedure voor schadevergoeding loopt in meerdere stappen. Eerst moeten de gemeenten aan het Vlaams Rampenfonds melden dat ze getroffen werden.

Als u schade hebt geleden door noodweer kunt u in ieder geval een omschrijving van de schade en het geraamde bedrag doorgeven aan de gemeentelijk coördinator rampenschade via rampenplan@kortenberg.be en dit uiterlijk op 1 april 2019. Gebruik hiervoor het 'Formulier voor aangifte van schade door noodweer aan de gemeente' onderaan deze pagina.

Op basis hiervan worden de weersfenomenen onderzocht aan de hand van wetenschappelijke criteria. Vervolgens kan de Vlaamse Regering het stormweer erkennen als algemene ramp. Daarna kunnen individuele aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

Het Vlaams Rampenfonds beoordeelt de omvang van rukwinden met lokaal karakter aan de hand van:

  1. metingen door het KMI;
  2. de schaal van Fujita;
  3. waarnemingen op het terrein;
  4. fotomateriaal van de getroffen gemeenten en schadelijders.

De tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds is voorbehouden voor goederen die niet kunnen verzekerd worden in het kader van een brandpolis 'eenvoudige risico’s'.

Contactinformatie