Subsidie asbestverwijdering op niet residentiele gebouwen zoals loodsen en stallen

Asbest is nog steeds een actuele problematiek in Vlaanderen, want er zijn heel wat gezondheidsrisico’s gelinkt aan asbest. Het inademen van asbest vezels is gelinkt aan verschillende ziektes, vooral in de longen en luchtwegen. De regering heeft een plan uitgewerkt om uiterlijk tegen 2040 een asbestveilig Vlaanderen te realiseren.

Er is dus nog heel wat werk aan de winkel! Gelukkig zijn er verschillende subsidiekanalen ter beschikking om dit proces een duwtje in de rug te geven. Eén van deze projecten richt zich specifiek op niet-residentiële gebouwen zoals loodsen en stallen. Deze gebouwen bevatten vaak grote hoeveelheden asbest en zijn door hun omvang vaak zeer kostelijk om te vervangen. Onder het moto ‘Asbest eraf, zon erop’ worden deze gebouwen aangepakt. Concreet houdt dit in dat als het dak asbest vrij wordt gemaakt en wordt omgevormd tot een zonnedak, je kunt rekenen op een premie van 12 euro/m2. Deze tijdelijke premie loopt tot 31 maart 2023, wees er dus snel bij!

 

Voorwaarden

Deze asbest- en PV-premie niet-verwarmde gebouwen geldt uitsluitend voor eigenaars van niet-verwarmde niet-woongebouwen die hun dak in 2022 asbestvrij maken en voor eind 2024 zonnepanelen leggen. De nieuwe zonnepanelen moeten minstens 10% van het gesaneerde dak bedekken.

Procedure

Contactinformatie