Subsidie voor de plaatsing van hemelwateropvang, infiltratievoorziening en buffervoorziening bij renovatie van bestaande woningen– Aanvraagformulier

Adres

Adres waar de werken werden uitgevoerd (indien verschillend van adres hierboven):

Adres waar de werken werden uitgevoerd
Het betreft een: *

Gegevens hemelwaterinstallatie

Is de volledige dakoppervlakte aangesloten? *
Op de hemelwaterinstallatie worden volgende toestellen aangesloten: *
De overloop van de hemelwaterput loopt naar: *

De gemeentelijke ambtenaar zal volgende controleren (foto's en/of plaatsbezoek):

Is het systeem voor bijvullen met leidingwater conform de code van goede praktijk aangesloten?
Hebben regenwaterkranen het opschrift 'geen drinkwater'?

Aanvraag subsidie en bewijsstukken

Ik wens een subsidie van 250 euro aan te vragen voor de installatie van: *

Hiervoor voeg ik als verplichte bijlage een kopie van de factuur (aankoop en/of installatie) toe. Indien de plaatsing van de hemelwaterput en de pompinstallatie op verschillende facturen staan, gelieve ons beide over te maken.

De gemeente geeft subsidie voor een aantal andere maatregelen die het klimaat ten goede komen. Heeft u nog andere aanpassingen uitgevoerd of plannen hiertoe die mogelijk in aanmerking komen? Check onderstaande lijst en mis geen enkele subsidie:

Een overzicht en alle informatie vindt u op de gemeentelijke website: www.kortenberg.be/milieusubsidies.