Subsidie voor de vaccinatie tegen pneumokokken

Inwoners van Kortenberg die ouder zijn dan 60 jaar en/of tot een risicogroep behoren en die zich tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021 laten vaccineren tegen pneumokokken, kunnen hiervoor wellicht binnenkort een subsidie van 10 euro krijgen. De raad voor maatschappelijk welzijn sprak tijdens de raadszitting van 5 oktober de intentie uit om hierover een subsidiereglement goed te keuren. Het wordt sterk aangeraden aan inwoners van Kortenberg om zich nu al zoveel mogelijk te laten vaccineren.

Door zich te laten vaccineren tegen pneumokokken verkleint de kans dat de aanvrager wordt opgenomen in het ziekenhuis. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe kleiner de kans op ziekenhuisopnames. Zo kunnen de ziekenhuizen zoveel mogelijk ontlast worden in tijden van de coronapandemie en blijven er meer ziekenhuisbedden beschikbaar.

Deze vaccinatie is extra belangrijk voor personen in risicogroepen.

In het subsidiereglement, dat aan de raad voor maatschappelijk welzijn zal worden voorgelegd, worden enkele voorwaarden opgenomen:

  • het vaccin werd geplaatst tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021

én

  •  de aanvrager is 60 jaar of ouder op datum van de plaatsing van de vaccinatie.

en/of

  • de aanvrager behoort tot een groep van personen die een verhoogd risico hebben op een invasieve pneumokokkeninfectie. Het gaat hierbij onder andere om: personen met stoornissen van de immuniteit, personen met een bijkomende aandoening zoals chronisch hart-, long-, lever- of nierlijden, rokers. 

Inwoners uit Kortenberg die een subsidie willen aanvragen, doen dit door een ondertekend aanvraagformulier (met een kopie van een attest van de huisarts) in te dienen bij het Welzijnshuis. Per persoon kan er maximaal één aanvraag worden ingediend.

Voorwaarden

Laat uw arts het attest inenting pneumokokkenvaccin invullen en bezorg het aan de dienst Gezondheid & Zorg, 

of

Procedure

  1. zich tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021 laten vaccineren tegen pneumokokken.
  2. tussen 1 oktober 2020 en 31 juli 2021 een aanvraag subsidie indienen bij het Welzijnshuis

Dit aanvraagformulier kan verkregen worden bij de dienst Gezondheid en Zorg van het Welzijnshuis of via het webformulier onderaan deze pagina.

Meebrengen

Het ondertekend aanvraagformulier samen met een kopie van het attest van de huisarts of vul het webformulier onderaan deze pagina in een laad het nodige attest van uw arts op.

Bedrag

Eenmalige subsidie van 10 euro.

Online aanvragen

Contactinformatie