Subsidie voor plaatsen hemelwateropvang, infiltratievoorziening en buffervoorziening

De Vlaamse overheid wil stimuleren dat hemelwater (regenwater) gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geven veel gemeenten een subsidie als u een regenwaterput installeert.

 

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie van het Vlaamse Gewest, moet de hemelwaterput aan de voorwaarden voldoen van de verplichte installatie van een regenwaterput. De overige voorwaarden zijn terug te vinden in het gemeentelijke aanvraagformulier.

Procedure

Neem contact op met de milieudienst van de gemeente.

Bedrag

De gemeente Kortenberg voorziet binnen de perken van de jaarlijks op de begroting te voorziene en goedgekeurde kredieten een subsidie van 250 euro voor de plaatsing van een hemelwaterput, infiltratie- of buffervoorziening. 

Online aanvragen

Contactinformatie