Subsidie voor erkende sportverenigingen - Aanvraagformulier

 • Dit aanvraagformulier geeft uitvoering aan het subsidiereglement voor Kortenbergse sportverenigingen.
 • Alleen verenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige bijlagen tijdig indienen, komen in aanmerking voor subsidie.
 • Het dossier moet jaarlijks ingediend worden op de sportdienst voor 5 oktober.
 • Dit aanvraagformulier heeft betrekking op het afgelopen werkingsjaar. Dit wil zeggen dat alle bewijsstukken gedateerd moeten zijn tussen 1 september vorig jaar en 31 augustus van dit jaar.

Omschrijving

Contactpersoon subsidiedossier

Basistoelage

Is uw vereniging een erkende Kortenbergse sportvereniging? *
Is uw vereniging aangesloten bij de sportraad? *
Heeft uw vereniging een eigen website *
Heeft uw vereniging een clubblad/nieuwsbrief voor de leden? *
Organiseert uw vereniging één of meerdere jeugdkamp(en) tijdens de schoolvakantie(s)? *
Biedt uw verenigingen een voordeeltarief aan financieel kansarmen? *
Heeft uw vereniging een verenigingsstructuur met rechtspersoonlijkheid? *

Toelage op basis van kwaliteitscriteria

Organiseert uw vereniging of neemt uw vereniging deel aan een sportpromotie-initiatief in samenwerking met een Kortenbergse school?
Werkt uw vereniging op jaarbasis met gediplomeerde trainers (niet-jeugdtrainer)? *
Worden trainers (niet-jeugdtrainer) gestimuleerd om een sporttechnisch diploma te behalen? *
Heeft een bestuurslid van uw vereniging een bestuurstechnische vorming gevolgd?
Biedt uw vereniging op regelmatige wijze een aparte werking aan voor zowel de jeugd, de volwassenen als de 50-plusser? *
*
Ja Neen
Aparte werking voor de jeugd
Aparte werking voor volwassenen
Aparte werking voor 50-plussers

Contactinformatie

 • Sportdienst

  Administratief Centrum

  Dr. V. De Walsplein 30
  3070 Kortenberg

  Openingsuren

  • Vandaag Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet tijdens het weekend) - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  • Morgen Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet tijdens het weekend) - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  Alle openingsuren