Subsidie voor het aanbrengen van groendaken – Aanvraagformulier

Adres

Adres waar het groendak werd aangelegd (indien verschillend van adres hierboven):

Adres waar de werken werden uitgevoerd
Bent u eigenaar of huurder van het gebouw? *

Omschrijving van het groendak

Type groendak(en) *
Plaatsing *

Aanvraag subsidie en bewijsstukken

Hiervoor heb ik de volgende verplichte bijlagen toegevoegd aan het aanvraagformulier:

De gemeente geeft subsidie voor een aantal andere maatregelen die het klimaat ten goede komen. Heeft u nog andere aanpassingen uitgevoerd of plannen hiertoe die mogelijk in aanmerking komen? Check onderstaande lijst en mis geen enkele subsidie:

Een overzicht en alle informatie vindt u op de gemeentelijke website: www.kortenberg.be/milieusubsidies.