Subsidie voor het aanleggen van een groendak

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. Als u een groendak aanlegt, kunt u hiervoor een premie aanvragen.

Voorwaarden

Alleen extensieve groendaken komen in aanmerking voor de premie.
Dakterrassen komen niet in aanmerking voor de premie.

Procedure

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het gemeentebestuur een premie verlenen voor de installatie van een groendak.
Indien het aantal aanvragen het in de begroting voorziene bedrag overstijgt, zal de toekenning van de premie verlopen in functie van de indiendatum. De subsidieaanvraag gebeurt via het gemeentelijk aanvraagformulier.

Bedrag

De gemeente Kortenberg geeft een subsidie van 31 euro/m² met een maximum van 250 euro voor de aanleg van groendaken.

Uitzonderingen

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn op vraag van een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. De btw mag niet worden ingebracht voor de aftrek (voor btw-plichtigen).

Online aanvragen

Contactinformatie