Subsidiereglement: financiële tegemoetkoming bij huren van een voertuig door een erkende Kortenbergse vereniging bij een verhuurfirma - Aanvraagformulier

Subsidiereglement: financiële tegemoetkoming bij huren van een voertuig door een erkende Kortenbergse vereniging bij een verhuurfirma

Dit reglement voorziet in de financiële ondersteuning voor het huren van een voertuig bij een erkende verhuurfirma in het kader van een geplande activiteit/evenement van een erkende Kortenbergse vereniging teneinde de werking van hun organisatie te vergemakkelijken.

Info over de organisatie

Adresgegevens
Duid aan of je vereniging een feitelijke vereniging of een vzw is *

Contactgegevens verantwoordelijke

Ik verklaar naar eer en geweten dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct en volledig zijn ingevuld. *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie