Subsidiereglement voor de huur van herbruikbare bekers en wasoplossingen bij Kortenbergse evenementen - Aanvraagformulier

Subsidiereglement voor de huur van herbruikbare bekers en wasoplossingen bij Kortenbergse evenementen

Het gemeentebestuur van Kortenberg zet met dit subsidiereglement in op duurzame Kortenbergse evenementen.  Erkende Kortenbergse verenigingen kunnen, mits het voldoen aan de voorwaarden van dit reglement, subsidies ontvangen voor de huur van herbruikbare bekers en wasoplossingen voor hun evenementen.. Kosten voor verloren bekers worden niet terugbetaald. Evenementen waar meer dan 1000 personen aanwezig zijn, kunnen eveneens aanspraak maken op de subsidie voor de huur van wasoplossingen.

Info over de organisatie

Adresgegevens
Duid aan of je vereniging een feitelijke vereniging of een vzw is *

Contactgegevens verantwoordelijke

Ik verklaar naar eer en geweten dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct en volledig zijn ingevuld. *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring

Contactinformatie