Thermografisch onderzoek van een particuliere woning

Om energie te besparen in uw woning, kan het nodig zijn om warmteverliezen langs daken, muren, kieren en spleten vast te stellen en deze weg te werken. Met behulp van een thermografisch onderzoek met een infraroodcamera kunnen zulke warmteverliezen vastgelegd worden.

Wat mag u verwachten van thermografisch onderzoek van de woning? Een rapport met:

- thermografische en digitale afbeeldingen van de woning
- 
vaststellingen van energieverliezen
- 
mogelijke oplossingen om deze energieverliezen te beperken en een indicatieve kostenberekening van deze oplossingen

Voorwaarden

Als bewijsstukken moeten een kopie van het factuur en het rapport van het thermografisch onderzoek samen met het ingevuld aanvraagformulier ingediend worden. De keuze van adviesbureau is vrij.

Bedrag

De subsidie bedraagt 50% van de kostprijs van dit onderzoek , met een maximum van 200 euro.