Toelage voor bekers en prijzen

Erkende Kortenbergse sportclubs kunnen een aanvraag indienen tot het bekomen van een tussenkomst ter bekostiging van de trofeeën/prijzen nodig bij de organisatie van een tornooi.

Wanneer de sportclub geen tornooi maar eerder een culturele activiteit organiseert, waarbij eveneens een prijs geschonken wordt, kunnen zij een aanvraag indienen voor tussenkomst in de aankoop van een geschenk.

Voorwaarden

Op de trofee dient verplicht de vermelding ‘Gemeente Kortenberg’ te staan.

De club wordt verzocht de Schepen van sport en de gemeenteraadsleden uit te nodigen voor de overhandiging van de bekers.

Iedere sportclub kan slechts één maal per jaar gebruik kunnen maken van deze bijzondere toelage.

Als organisator van een Vlaamse, nationale of internationale wedstrijd, kunt u ook in beperkte hoeveelheden bekers en medailles aanvragen bij Sport Vlaanderen. Onderaan via externe websites kunt u meer informatie hierover vinden.

Procedure

De uiterste aanvraagdatum op de sportdienst is 4 weken voorafgaande aan de effectieve datum van de activiteit.

Na toekenning van het bedrag door de sportdienst dient de sportclub in overleg met de sportdienst bij de leverancier van zijn keuze zijn bestelling te plaatsen. De sportdienst zorgt voor een bestelbon voor de leverancier voor het overeengekomen bedrag.

Bedrag

De tussenkomst kan maximaal 80 € bedragen, afhankelijk van de omvang van het evenement. Het aantal deelnemers, het aantal reeksen en het niveau (lokaal, gemeenteoverschrijdend, provinciaal of landelijk) bepalen de omvang.

Online aanvragen

Contactinformatie