Toepassing herbruikbare bekers Kortenberg

Sinds begin 2020 is het voor de overheid verboden om nog drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik (= wegwerpbekers). Organisatoren van evenementen kunnen wel nog wegwerpbekers gebruiken als de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage

Waarom de term herbruikbare bekers?

 • Herbruikbaar omdat je dezelfde beker meerdere malen kan gebruiken voordat die wordt weggesmeten.
 • De bekers zijn 100% recycleerbaar (worden afgebroken tot kleine bolletjes) en kunnen nadien terug gevormd worden tot nieuwe herbruikbare bekers.

Problematiek:

 • Aankopen en beheer door de gemeente vraagt een grote inzet van werkingsmiddelen (opslag, controle, opvolgen betalingen, verhuur e.d.)
 • Netheid en hygiëne zijn een uitdaging:
  • Specifiek procedé om de bekers te kuisen.(wasmachine)
  • Niet alle bekers kunnen tegen dezelfde hitte.(bij het kuisen)
  • Droogprocédé. De bekers moeten kurkdroog zijn alvorens ze te stappelen. Natte bekers = schimmel 
  • De bekers krassen gemakkelijk waardoor er zich residu in kan verzamelen; de bekers krijgen hierdoor, indien niet goed gekuist of te lang in omloop, een onaangename geur.
 • Waarborgsysteem: zal binnen het jaar verdwijnen omdat het van toepassing is voor alle evenementen in heel Vlaanderen. Het zal wel een attitudeverandering vragen van de mensen.
 • Waarborgsysteem doet de inkomsten met 20 % dalen (het trakteren wordt te ingewikkeld). De winst op drank blijft groter zonder waarborg en compenseert ruimschoots de kost van verloren bekers.
 • Andere opties: Maisbekers? 1 grote producent in Amerika, + moeten ook allemaal apart ingezameld worden en is niet duurzamer.
 • Houdbaarheid van de bekers = maximaal 5 jaar.

Mogelijkheden en suggesties die Interleuven aanbiedt

Woordvoerder: Willem Laermans van Interleuven

 1. GLAS gebruiken daar waar mogelijk.
 2. Raamovereenkomst 1: Aankoop bekers
 • Werkwijze: Groepsaankoop bekers is mogelijk via Interleuven.
 • Richtprijs: 0,8€ - 0,9€ per beker, bedrukt via raamovereenkomst Interleuven.
 • Toepassing: Kan voor gemeentelijke zalen en vaste locaties met voldoende omkadering tot kuisen en drogen.
 • Problematiek:
  1. Controle en zelfdiscipline bij kuis en drogen van de bekers door beheerder of gebruiker
  2. Zorg dat de boete voor het niet kuisen van de bekers van de gebruiker voldoende hoog zijn. Op die manier vermijden we dat de beheerder hele dag staat af te wassen na een fuif of feest en misbruikt wordt als goedkoop afwasmachine.
  3. Controle van de bekers op hygiëne.
 1. Raamovereenkomst 2: Dienst propere bekers 
 • Werkwijze: Een bekerbedrijf levert het aantal gevraagde bekers aan bij de organisator. De bekers moeten niet gekuist of gedroogd worden. De leverancier haalt deze gebruikte bekers de dag nadien meteen terug op en staat in voor de kuis;
 • Richtprijs: 0.08 tot 0.10 euro/beker. Aantal bekers dat moeten worden voorzien = aantal bezoekers x 4 of 5. bv Crisisfestival = 25.000 bekers. Kostprijs komt dan op 2500 euro.
 • Voordeel: Er dienen geen afwasvoorzieningen te worden gehuurd, Vergt geen extra inzet van vrijwilligers..
  • Planning: raamcontract 2 is in ontwikkeling, binnen 2 - 3 maanden moet dit landen. 1 bestek vanuit Interleuven. Voordeel van samenwerking.
  • Openbare aanbesteding. Wordt rekening gehouden met het beperken van transport.

Toepassing in de gemeente Kortenberg

Informeren

 • Door nieuwsbrief te verzenden naar de verenigingen (reeds gebeurd)
 • Infosessies organiseren (to do)
  • Doel van de wetgeving
  • Voor- en nadelen
  • Hoe als vereniging zich daar op afstemmen
  • Subsidiewetgeving uitleggen
  • Website updaten met correcte informatie
  • Bij evenementenaanvragen en buurtfeestsubsidies duidelijk aangeven dat het gebruik van wegwerpbekers verboden is.

Initiëren

 • Wetgeving Vlarema mee opnemen in de vergunningen
 • Als voorwaarde in de vergunning duidelijk stipuleren wanneer het evenement glas mag gebruiken.

Faciliteren

Subsidies vanuit de gemeente

De gemeente voorziet jaarlijks 10.000 euro om de nieuwe wetgeving rond cateringmateriaal te initiëren en te faciliteren zodat deze vlot ingang vindt bij de evenementen die worden georganiseerd op het grondgebied van Kortenberg. Het reglement is in opmaak en zal voor de zomer van 2020 in voegen treden.

Contactinformatie