Uitzending sportwedstrijd op scherm

5
aug
2020

Update van 8 juni 2021

Het besluit van de burgemeester met betrekking tot het uitzenden van sportwedstrijden en het besluit van de burgemeester met betrekking tot de meldingsplicht van openbaar toegankelijke activiteiten en extra maatregelen zijn van toepassing. Deze beslissingen dienen opgevolgd te worden door een organisator die bijvoorbeeld de voetbalwedstrijden van het Europees Kampioenschap wil uitzenden. Aanvragen mogen verzonden worden naar evenementen@kortenberg.be.

Update van 17 augustus 2020

Het besluit van de burgemeester met betrekking tot het uitzenden van sportwedstrijden werd gewijzigd. Deze beslissing vervangt de vorige (van 31 juli 2020) en geeft een betere omschrijving van de wedstrijden die verplicht gemeld moeten worden aan het gemeentebestuur en politie HerKo. Het gaat daarbij namelijk om belangrijke sportwedstrijden waarbij, specifiek voor deze wedstrijden, toeschouwers kunnen verwacht worden in de horecazaak. Met andere woorden: het uitzenden van sport in het algemeen moet niet gemeld worden bij de gemeente, alleen belangrijke wedstrijden waarvoor de horecagelegenheid extra bezoekers verwacht.

Oorspronkelijk bericht van 5 augustus 2020

Aangezien het coronavirus aan een nieuwe opmars bezig is, neemt het gemeentebestuur, in samenwerking met politie HerKo, de volgende extra voorzorgsmaatregelen.

Elke horecazaak die een ('belangrijke') sportwedstrijd wil uitzenden, moet hiervoor voorafgaand een melding doen bij het gemeentebestuur via de dienst Ondernemen en politie HerKo door te e-mailen naar ondernemen@kortenberg.be.

De horecazaak die de wedstrijd(en) uitzendt, moet de specifieke coronamaatregelen die nu reeds van toepassing zijn voor de horeca (afstand tussen bubbels, mondmaskerplicht, registratieplicht, …) strikt toepassen zowel tijdens als na de wedstrijd.

Daarnaast is het niet toegelaten om een tv-toestel te plaatsen dat mogelijk maakt dat de wedstrijd kan worden gevolgd vanop de openbare weg of vanop een terras gelegen langs de openbare weg, ongeacht of dit terras zich op openbaar of privédomein bevindt. Hierdoor vermijden we het risico dat voorbijgangers blijven staan met samenscholing tot gevolg.

Bovendien moet er worden gewerkt met een reservatiesysteem om te voorkomen dat de capaciteit van de horecazaak wordt overschreden.

De politie zal strikt controleren en nultolerantie hanteren. Bij overtredingen (tegen de coronamaatregelen en/of de praktische modaliteiten voor het uitzenden van een sportwedstrijd (bijvoorbeeld het uitzenden zonder voorafgaande melding, wedstrijd kunnen volgen vanop het terras,…) zal onmiddellijk worden geverbaliseerd en zal, indien nodig, de horecazaak onmiddellijk worden gesloten op politiebevel.

Voorbeeld

Een horecazaak heeft achteraan de zaak een privaat terras, dit grenst niet aan het openbaar domein en er is ook geen mogelijkheid dat voorbijgangers de wedstrijd op scherm kunnen meevolgen. Dan mag hier een scherm voorzien worden. De verplichte melding en reservatie vooraf blijft van toepassing, zo ook alle regelgeving met betrekking tot COVID-19.